768 volontäruppdrag

Move It - fritidsaktiviteter för nyanlända ungdomar

Individuell Människohjälp/IM, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Sport och hobby
Vad?Evenemangsuppgifter, Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

Move It är en volontärgrupp som har som syfte att erbjuda nyanlända ungdomar en aktiv fritid genom att introducera dem till svenskt föreningsliv. Varje vecka provar volontärer och nyanlända ungdomar tillsammans på olika fritidsaktiviteter, oftast tillsammans med en idrotts- eller kulturförening. Ungdomarna får möjlighet att upptäcka ett nytt intresse, träna svenska, lära känna Göteborg som stad och delta i ett socialt sammanhang. Och framförallt har vi alla väldigt roligt tillsammans! Vi testar på alla möjliga aktiviteter, allt från dans, fotboll, volleyboll, badminton till klättring, teaterbesök, porslinsmålning etc.

Volontärerna hjälps åt att planera och anordna aktiviteter, ta kontakt med föreningar, samt att informera om Move It på olika skolor och boenden. Som volontär i Move It kommer du få prova på en lång rad roliga fritidsaktiviteter samtidigt som du bidrar till en aktiv fritid för nyanlända ungdomar.

Specifika önskemål eller information: 
För att vara volontär i Move It måste du ha fyllt 18 år.
Minimiåtagande: 
Du ska kunna delta minst två gånger per månad under minst en termin. Vi vill även att du planerar minst två aktiviteter per termin samt är med på de planeringsmöten vi har cirka var femte/sjätte vecka. Ju mer man är med i gruppen och träffar ungdomarna ju roligare blir det! Innan du går med i Move It krävs det att du begär ut ett utdrag från polisens belastningsregister och lämnar in detta till ansvarig volontärsamordnare på IMs kontor.
Adress: 
Andra Långgatan 19
413 28 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Vi eftersträvar att ha en aktivitet varje vecka. Aktiviteten kan infalla olika veckodagar men alltid på vardagar, på eftermiddagen eller kvällen, efter skoltid. Cirka var femte vecka har gruppen planeringsmöte. Under pandemin sker aktiviteterna främst utomhus eller digitalt!
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.