670 volontäruppdrag

Gör samhällsnytta - hjälp oss söka projekt!

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa, Kvinnor
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Stöd, hjälp och rådgivning

Vår organisation behöver stöd med att skriva projektansökningar. Det kan vara lokala, regionala, nationella eller internationella projekt. Karma-Mångkulturellt Resurscentrum jobbar mycket med barn, ungdomar och kvinnor med invandrarbakgrund. Vi arbetar med hedersrelaterad problematik och ger stöd åt mobbade barn och ungdomar. Vi har studieverksamhet som kurser för analfabeter och läxhjälp och kurser på svenska, engelska, matte osv. för att hjälpa barn och ungdomar läsa vidare för att förhindra dem att hamna på gatan. Nu behöver vi din hjälp att söka projekt!

Uppgifter som ingår:

  • Följa upp projektutlysningar och projektansökningar.
  • Leda och driva projekt och vara med projektstyrningsgrupper.
  • Skriva projektredovisningar.
  • Föra statistik.

Ni kan välja del av uppgifterna och engagera dig på distans, deltid, flextid.

Projektskrivningar kan vara på svenska eller på engelska.

Specifika önskemål eller information: 
Studenter, pensionärer och andra som är intresserade med att skriva ansökningar, rapporter. Volontären får introduktion och vägledning, support under projektansökningar och projektledning. Ett bra sätt att skapa erfarenhet och nya nätverk.
Minimiåtagande: 
Uppdragets längd kan vara efter överenskommelse.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om det tillsammans.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.