Stockholm

Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån

Beskrivning

Vi tror på ett samhälle där vi möts som människor, samtalar och bygger relationer. Ett samhälle där man förekommer utanförskap och främlingsfientlighet genom att vara välkomnande och inkluderande.

Vi har en vision om att öka gemenskapen i samhället genom att sänka tröskeln till fler möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Möten som leder till bättre svenskkunskaper, breddat socialt nätverk, ökade möjligheter till jobb, större förståelse för varandra och en berikande tillvaro. Vi erbjuder enkla former av vardagsintegration för att göra det lätt och kul för alla att engagera sig.

Nya Kompisbyrån är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden organisation som syftar till att öka gemenskapen i samhället mellan nya och etablerade svenskar. Ingen gör någon en tjänst utan båda får en upplevelse. Vem som helst kan anmäla sig till våra aktiviteter. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet och det är alltid gratis att delta.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

Magnus Ladulåsgatan 3, 11865

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.nyakompisbyran.se