Mitt Livs Val — Göteborg

Är du en inspirerande yrkesperson som vill inspirera och motivera nyanlända ungdomar inför framtida studier och arbetsliv?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Nu har du chansen att vara med och göra skillnad för nyanlända ungdomar! Mitt Livs Val söker dig som brinner för inkludering och mångfald och som önskar bidra till att inspirera nyanlända ungdomar med dina yrkeserfarenheter och -kunskaper. Nyanlända ungdomar upplever ofta en stor brist i kunskap och nätverk inom arbetsmarknad. Som jobbinspiratör i det arbetsmarknadsförberedande programmet FRAMÅT! bidrar du till att minska den bristen genom att ge ungdomarna ökad motivation, kunskap och framtidstro inför både nuvarande och kommande arbetslivsmöjligheter och studievägar. FRAMÅT!-programmet består av 8 workshops samt studiebesök där ungdomarna får utökad kunskap inom arbetsmarknad, arbetsliv och studievägar. 

Bli en av våra jobbinspiratörer
Som jobbinspiratör deltar du, tillsammans med andra yrkesverksamma personer, i en jobbinspirationsträff där du delar med dig av dina yrkeserfarenheter till nyanlända ungdomar. Under jobbinspirationsträffen får ungdomarna chans att ställa frågor om sådant som vägen till yrket, yrkets innehåll, positiva och negativa aspekter samt motivationen till just det valda yrket. På så vis får ungdomarna mer kunskap samt stöttning och motivation till att förverkliga sina egna yrkesval och drömmar för framtiden. Jobbinspirationsträffarna arrangeras på kvällstid och pågår i cirka 2,5 h.

Det är extra positivt om du har egen erfarenhet av att vara ny i Sverige och kan dela med dig av din egen resa av att etablera dig i Sveriges utbildningssystem och på arbetsmarknaden.

Minsta åtagande

Vi håller träffar på kvällstid, ca 2,5 timmar. Du deltar vid 1 eller 2 tillfällen. Nästa omgång jobbinspirationsträffar är: .

När och var sker uppdraget

Nästa omgång jobbinspirationsträffar är: måndag 3/10 ca. 17.00-19.30 och måndag 10/10 ca. 17.00-19.30

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen