Brottsofferjouren, Helsingborg — 3 platser

Är du mellan 20-25 år och vill stödja personer som utsatts för brott?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Brottsofferjouren stödjer och hjälper personer som har blivit utsatta för brott samt lugnar och guidar vittnen i tingsrätten. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår jour.

Då vi möter många yngre personer som blivit utsatta för brott eller kallats som vittnen söker vi nu speciellt fler unga stödpersoner och vittnesstödjare. Är du mellan 20-25 år har du nu en viktig roll att spela i vår jour!

Efter utbildning och praktik arbetar du självständigt som vittnesstöd vid Helsingborgs tingsrätt eller ger samtalsstöd per telefon till brottsutsatta, där vårt upptagningsområde är Helsingborg, Höganäs och Bjuv.
Brottsofferjouren stödjer och hjälper personer som har blivit utsatta för brott samt lugnar och guidar vittnen i tingsrätten. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår jour.

Vår nästa utbildning börjar 11 mars 2024 och kommer i huvudsak att ges digitalt (vid sex tillfällen och två tillfällen på jourens kansli, kvällstid) där önskemålet är att Du deltager minst vid sex av dessa åtta tillfällen.
Vår upplevelse är att när man ger stöd får man mycket tillbaka, både direkt av den man stöttar/guidar, men också inom en själv. 

Du blir också en i "vårt gäng" på jouren och vi ordnar träffar för gemenskap och aktiviteter med andra stödjare.
Vår upplevelse är att när man ger stöd får man mycket tillbaka, både direkt av den man stöttar/guidar, men också inom en själv. 

Minsta åtagande

Ca 3 h i veckan under minst ett år. Fortbildning med träffar erbjuds kontinuerligt som en del av uppdraget.

När och var sker uppdraget

Vid tingsrätten är arbetet dagtid, antingen en förmiddag eller en eftermiddag. Samtalsstödet ges normalt över telefon och tiden är i överenskommelse med den stödsökande, vilket ofta innebär på kvällstid eller helger.

Platser

 • Helsingborg
 • Bjuv
 • Höganäs

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

 • Barn och ungdom
 • Internationellt arbete i Sverige
 • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans