Sveriges Filmförbund

Bli med i Sveriges Filmförbunds styrelse!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Inför årsmötet den 3 december 2023 välkomnar Sveriges Filmförbund nomineringar till 2024-års styrelse!
Sveriges Filmförbund (Sfilm) är en nationell ideell organisation som verkar för att lyfta fram icke-kommersiell film samt filmskapande oavsett nivå. Vi jobbar både regionalt, nationellt och internationellt med olika aktörer inom filmbranschen.
Vi eftersträvar mångfald, jämställdhet och en breddad representation och värdesätter därför ledamöter med olika erfarenheter och bakgrunder.
Som medlem i Sfilm finns möjlighet att vara med och driva Sveriges Kortfilmfestival, som anordnas varje vår i Stockholm, distribuera och visa medlemmars filmer, anordna inspirationsdagar, workshops mm. För en mer kreativ, dynamisk och välfungerande styrelse, jobbar du med det som är mest relevant för dig och dina färdigheter.

Vi söker nya ledamöter

I år söker vi fler personer till vårt styrelsearbete:
 • Kommunikatör med inriktning sociala medier
  Ansvar för Facebook, webbsida, Instagram, YouTube m.m.
  Ska jobba för att stärka Sfilms varumärke så att alla som arbetar med film ska känna till Sfilms verksamhet.
 • Ansökningsstrateg för externfinansierade projekt
  Du är en fena på att skriva ansökningar för en långsiktig finansiering av förbundet.
  Hjälper, stöttar, utvecklar projekt inom förbundet.
 • Revisor
  Uppgiften är att ha en översyn av ekonomin och styrelsens arbete.
  Reviderar bokföringen och styrelsens arbete till årsmötet. Ett par gånger om året genomför revisorerna stickprov och tittar på fakturor.

Vi har även har även olika arbetsgrupper däribland:
Arkivgrupp, Medlemsgrupp, SKFF (festivalen), Jämlikhet och mångfald, Valberedning, Stipendiekommittén.
Ni kan läsa mer på https://nominera.se/Sfilm

Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

Deltaga på styrelsemöten och på heldagsmötet som vi har två gånger om året. Ingå i minst en arbetsgrupp. Det är i arbetsgrupperna som det viktiga händer. Där tas underlag fram för styrelsebeslut och där genomförs olika projekt.

När och var sker uppdraget

Mötena är oftast kvällstid och sker online. Men minst två gånger om året träffas vi på plats, oftast i Stockholm eller Malmö. Beroende på intresse kan du vara med och ordna olika fysiska evenemang.

Tillgänglighet

Styrelsen jobbar på distans och om vi träffas är det i en valfri bokad lokal. Lokalvalet kan alltid anpassas efter medlemmarnas behov av tillgänglighet.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen