Fältbiologerna

Fältbiologerna söker dig som vill påverka skogspolicyfrågor

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Fältbiologerna är en ideell ungdomsorganisation och Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund. Fältbiologerna är ute i naturen och inne i miljödebatten. Med en grund i de ekologiska kunskaperna förespråkar Fältbiologerna ett långsiktigt gångbart resursutnyttjande och en rättvis omställning mot detta mål.  Nu söker vi dig som är ung med spetskompetens som vill driva Fältbiologernas påverkansarbete inom skogspolitiken.

Sveriges skogspolitik är just nu i en fas där konkurrerande intressen arbetar för att formulera skogspolitikens målbild. Därför behövs du!


Du kommer ingå i ett arbetslag bestående av 3-8 unga med olika ingångar till det sakpolitiska område ni driver, ni kommer att kallas det skogspolitiska utskottet. Grunden är att öka Fältbiologernas närvaro i de samrådsprocesser vi är inbjudna till, alltså kommer du inom ramen för utskottet att få gå på möten där du träffar de högst uppsatta politikerna och tjänstemännen som arbetar med Sveriges skogspolitik. I övrigt är det i hög grad upp till utskottet att välja upplägg för arbetet baserat på era egna intressen. Utskottet har ett nära samarbete med Fältbiologernas ordförande och påverkansansvariga i riksstyrelsen som hjälper till med koordinering av arbetet.

Till det skogspolitiska utskottet söker vi dig med intresse och engagemang i skogsfrågan! Det är inte nödvändigt men det är en merit med någon av nedanstående kompetenser antingen från utbildning (både pågående och avslutad) eller praktisk erfarenhet av:

 • Jord- och skogsbruk
 • Svensk skogsindustri och marknaden för skogliga produkter (virke, massa eller bioenergi)
 • Ekologi och naturvårdsbiologi
 • Klimatförändringar, kolinlagring och växthusgasutsläpp från markanvändning
 • Naturgeografi, Marklära och biogeokemiska kretslopp
 • Jakt och viltvård
 • Samhällsvetare gärna med inriktning mot resursförvaltning
 • Kunskaper i politik och förvaltning, inte minst EU-politik
 • Juridik (framförallt miljörätt och förvaltningsrätt)

Du förväntas

 • Delta i digitala möten tillsammans med din arbetsgrupp varannan vecka 1-2 timmar. 
 • Representera Fältbiologerna och framför en politik i enlighet med organisationens syfte i de möten du deltar på. 
 • Visa driv och engagemang i sakfrågan som din grupp representerar 
 • Kunna samarbeta i ditt team.
 • Självständigt kunna ta initiativ och söka information.

Du får

 • Möjligheten att fördjupa dig i den fråga du brinner för och agera för den förändring du vill se. 
 • En budget för resor, mat och andra kostnader som gruppen kan förvalta som de vill med stöd från Fältbiologernas riksstyrelse.
 • Djupgående förståelse för skogspolitikens nuläge och de beslutfattningsprocesser som drivs på nationell nivå. 
 • Möjlighet att bygga ditt nätverk med företrädare för ideella organisationer, politiker, myndigheter och andra unga med samma engagemang för sakfrågorna som du.
 • Mentorskap och utbyten från anställda och förtroendevalda från Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen.

Medlemskap i Fältbiologerna är ett krav vid ansökan. Du kan vara medlem till och med det året du fyller 25. Bli medlem här

Minsta åtagande

Delta på den inledande träffen på kansliet. Vara med på ett entimmes möte varannan vecka och hålla dig uppdaterad kring utvecklingen av skogsfrågorna nationellt genom att följa nyhetsläget.

När och var sker uppdraget

Du kan utföra uppdraget huvudsakligen på distans. Utskottet kommer att ha ett resebudget både för interna- och externa möten. Förvänta dig en och annan resa. Uppdraget drar igång helgen den 2-3 september med en obligatorisk inledande träff på Fältbiologernas kansli i Stockholm.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen