PeaceWorks Sweden — Stockholm

Förtroendeposter i PeaceWorks 2023!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

PeaceWorks Sweden är en ideell och medlemsdriven ungdoms- och fredsorganisation. Det är en normkritisk plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsaktörer. Detta samhälle kännetecknas av fred, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade, nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. 

PeaceWorks har kontor i Sverige och Colombia och våra fokusområden är Global rättvisa, Antirasism och Feminism. Just nu arbetar vi med att utveckla vårt arbete inom klimaträttvisa som en del av fokusområdet Global rättvisa. Med tanke på det politiska läget har vi även ett extra fokus på flera antirasistiska projekt som ska utvecklas framöver. I Colombia jobbar vi mycket med solidariska samarbeten och stöttar lokala- och gräsrotsorganisationer som arbetar med bland annat fred, unga, alternativ media, HBTQI+ frågor och genus.
För mer info om PeaceWorks arbete och värdegrund, läs strategiplan här.

Den 19 april har PeaceWorks Sweden årsmöte och vi söker därför grymma kandidater till förtroendeposterna styrelseledamöter, valberedning och internrevisor!

Om uppdragen 
Förbundsstyrelsen är ansvarig inför medlemmarna att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen under verksamhetsårets gång. Styrelsearbetet bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter (plus två suppleanter). Styrelseledamöter väljs enligt stadgarna in av årsmötet på en tvåårig mandatperiod, medan suppleanter väljs in på ett år. 
  • Som styrelseledamot arbetar du tätt ihop med övriga ledamöter för att ta fram till exempel policydokument, deltar i föreningens aktiviteter, och styr verksamhetens riktigt enligt årsmötets beslut. Detta uppdrag kräver ca 10-15 timmar i månaden. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Som styrelsemedlem sitter du även i olika utskott där möten vanligtvis tillkommer mellan styrelsemötena.
  • En suppleant ersätter styrelsemedlemmar vid frånvaro och avhopp. Detta kräver mindre tid och ansvar så länge styrelsen är fulltalig, men vid avhopp går suppleanten i den fulla rollen som styrelseledamot och förväntas ta samma ansvar. 
  • Som valberedning tar du fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet. Du skriver annonser, sprider dem i lämpliga forum, håller intervjuer, och föreslår sedan en styrelse som representerar organisationen och kan leda den under nästa verksamhetsår. Denna position kräver ca. 5-10 timmar i månaden och arbetet är ojämnt fördelat under året eftersom mest arbete ligger på månaderna som leder upp till årsmötet.
  • Som internrevisor granskar du styrelsens arbete och kontrollerar att alla ekonomiska aspekter av verksamheten följer de regler och riktlinjer som finns samt att internekonomin stämmer. 

Du är välkommen att intresseanmäla dig här på Volontärbyrån så skickar vi ansökningsformuläret! Sista ansökningsdag är den 29 mars 2023. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden och kommer att hållas på zoom. 

Vill du veta mer om PeaceWorks? Kika gärna på vår hemsida: https://peaceworks.se/ 

Med vänliga hälsningar, 
Valberedningen PeaceWorks Sweden

Minsta åtagande

5-15 h i månaden

När och var sker uppdraget

På distans eller i Stockholm utanför arbetstid.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen