Mensen - forum för menstruation

Kandidera till styrelsen 2024!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Nu kan du kandidera till styrelsen 2024! Vill du stå upp för MENSkliga rättigheter? Är du intresserad av hur feminism, kroppen och mänskliga rättigheter hänger ihop?

MENSEN sysslar med mensaktivism på flera samhällsnivåer: vi opinionsbildar, vi utbildar om mens i skolor och på arbetsplatser, vi påverkar politiskt. Under 2023 har vi exempel fokuserat på att tillgängliggöra menskunskap via vårt projekt Universell menskompetens. Vi har också släppt En MENSkligare Podd och samarbetat med olika fackförbund för Ett MENSkligare arbetsliv!

Som styrelseledamot jobbar du för att menskliga rättigheter realiseras: tillgängliga mensskydd, kunskap, stöttande sociala normer och en infrastruktur som tar hänsyn till menstruerandes behov.
MENSENs arbete baseras från forskning och beprövad erfarenhet och utgår från alla människors fri- och rättigheter. Uppdraget innebär mycket operativt arbete och innefattar minst 5 timmars arbete per månad, inklusive digitala styrelsemöten varje månad. Utöver det finns möjlighet att lägga mer tid i projektgrupper, utifrån eget intresse och engagemang.

I år letar vi lite extra efter dig efter som gillar att ta ansvar för ekonomi. Har du därtill tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en ideell organisation är det särskilt värdefullt för organisationen.

Minsta åtagande

Uppdraget innebär mycket operativt arbete och innefattar minst 5 timmars arbete per månad, inklusive digitala styrelsemöten varje månad. Utöver det finns möjlighet att lägga mer tid i projektgrupper, utifrån eget intresse och engagemang.

När och var sker uppdraget

Främst digitalt, men styrelsen och kansli ses 1-2 gånger per år för planeringshelger.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen