Hela människan, Partille — Partille

Kassör - Styrelseuppdrag

Beskrivning

Uppdraget innebär att ta fram de ekonomiska rapporterna och redovisa för övriga styrelsen det ekonomiska läget för våra tre verksamheter vid styrelsemötena, en gång om året lägga budget tillsamman med de tre anställda som är väl insatta i den ekonomiska situationen för sina olika verksamheter samt göra årsbokslut och ha kontakt med revisorerna inför årsmötet. 
 
Hela Människan Partille köper in bokföringstjänsten och föreståndaren för vår frukostverksamhet är delaktig i det arbetet också. 
 
Det är sex-sju styrelsemöten under året samt årsmötet.

Minsta åtagande

Det är sex-sju styrelsemöten under året samt årsmötet

När och var sker uppdraget

Hemma och vid möten i föreningens lokaler som ligger i Partille centrum

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Räddningsmissionen

Chaufför till MatRätt

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Klimat och miljö
  • Social gemenskap
Plats Göteborg