Fempowerment — 16 platser

Kvinnojouren Fempowerment söker kassör till styrelsen

Spara

Beskrivning

Vi söker en engagerad person som vill vara med och utveckla Fempowerments verksamhet, och tillsammans med Fempowerments verksamhetsledare ansvara för föreningens ekonomi. I styrelsen har du sällskap av Fempowerments ordförande och tre ordinarie ledamöter som tillsammans ansvarar för att leda och utveckla Fempowerments verksamhet genom strategiarbete.  Engagera dig för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld tillsammans med oss!
 
Fempowerment är en feministisk och antirasistisk organisation som arbetar med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår stödverksamhet erbjuder vi hjälp och stöd på olika språk vi vår nationella stödtelefon, jourmejl, stödchatt och inbokade möten. Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med olika myndigheter. Vi arbetar även våldsförebyggande med vuxna och unga genom att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Fempowerment befinner sig nu i en spännande utvecklingsfas där vi har stort fokus på att utveckla vår organisation, vår stödverksamhet med fokus på våldsutsatta hbtqi+ samt vår våldsförebyggande verksamhet. 
 
Vem söker vi?
Vi söker dig som är intresserad av föreningsutveckling och strategiarbete. Du får gärna ha kunskap om eller tidigare erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och budgetfrågor. Tidigare erfarenhet av kassörsrollen och/eller styrelsearbete är meriterande men inget krav. Vi söker styrelsemedlemmar som har intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår verksamhet!
 
Styrelseuppdraget uppskattas till ca. 6-9h/mån och innebär i korthet bland annat att:
 • Ansvara för föreningens ekonomi tillsammans med Fempowerments verksamhetsledare.
 • Leda och utveckla Fempowerments verksamhet genom strategiarbete.
 • Delta i 2-timmars styrelsemöten en gång per månad samt ta del av underlag inför möten. 
 • Delta i Fempowerments medlemsmöten 2h/varannan månad. 
 • Delta i styrelseutbildning och viss övrig kompetenshöjande utbildning.
 • Representera Fempowerment i både externa och interna sammanhang, både fysiskt och digitalt.
 • Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.
 

Fempowerment har sitt kansli på Kungsholmen i Stockholm. Möten med styrelsen sker både digital och fysiskt på plats.

Minsta åtagande

Fempowerment har sitt kansli på Kungsholmen, i Stockholm. Styrelsen har möten ca. 1 gg/mån digitalt eller fysiskt. Styrelseledmöter förväntas även delta på Fempowerments medlemsmöten varannan månad, 2h. Fempowerments ordförande ansvarar för att samordna styrelsen, i dialog med resterande styrelseledamöter.

När och var sker uppdraget

Fempowerment har sitt kansli på Kungsholmen i Stockholm. Styrelsemöten sker både digitalt på Zoom och fysiskt på plats i Fempowerments lokaler. Medlemsmötet, volontärutbildningar, årsmöten och medlemsaktiviteter håll fysiskt på plats i Stockholm.

Platser

 • Stockholm
 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands Väsby
 • Upplands-Bro

Tillgänglighet

Hiss finns. Det finns ej tillgänglihetsanpassade toaletter.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen