Läkare i Världen — Stockholm

Läkare i Världen söker barnmorskor till nytt projekt!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Läkare i världen är en människorättsorganisation som verkar för allas rätt till vård. På våra mottagningar träffar vi människor som står utanför den offentliga vården och nekas sin rätt till hälsa. Vi ger vård och stöd till människor i utsatthet men vi arbetar även för deras rätt till offentlig vård.
Som volontär hos Läkare i Världen ingår du i en gemenskap tillsammans med andra volontärer som alla vill arbeta för mänskliga rättigheter och där alla kan bidra med sin speciella kompetens. Ditt arbete kommer att bidra till att människor som lever i utsatthet får vård och stöd.

Just nu håller vi på att starta upp en barnmorskemottagning för att möta personer som är i behov av vård och stöd gällande frågor rörande sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR). Som barnmorska på vår mottagning kommer du framförallt hjälpa till med att ge enklare former av vård, svara på frågor kring graviditet, preventivmedel och könssjukdomar samt ge information om det svenska vårdsystemet. Vår målgrupp har varierande kunskap om SRHR-relaterade frågor och är ofta i behov av grundläggande information och stöd i kontakt med reguljära vården.

Vi söker nu dig som är barnmorska, gärna med förskrivningsrätt. Uppdraget kommer genomföras tillsammans med vår anställda barnmorska på onsdagskvällar. 

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du kan närvara minst en kväll i månaden och att du kan skriva på kontrakt fram till augusti men du är välkommen med din anmälan även för mindre åtaganden.

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs på onsdagskvällar mellan kl.17-20 på vår mottagning på Hantverkargatan 2c.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen