Läkare i Världen — Stockholm

Synliggör samhällets mest utsatta genom vittnesmålsinsamling hos Läkare i Världen

Beskrivning

Tycker du att alla ska ha lika rätt och tillgång till vård och vill bidra till Läkare i Världens påverkansarbete? Då är du rätt person för oss! 

Läkare i världen är en människorättsorganisation som verkar för allas rätt till vård. På våra volontärdrivna mottagningar träffar vi människor som står helt eller delvis utanför den offentliga vården och nekas sin rätt till hälsa. Vi ger vård och medicin till människor i utsatthet men vi arbetar även för deras rätt till offentlig vård. För att kunna bedriva påverkansarbete gentemot politiker och tjänstepersoner för att förändra situationen för dessa grupper är det av största vikt att vi kan luta oss mot evidens.

På våra mottagningar samlar vi in vittnesmål och statistik från våra besökare för att kunna erbjuda beslutsfattare en tydligare bild av våra deras, många gånger, komplexa livssituationer. 

Som volontär hos oss arbetar du med insamlingen av vittnesmål och data genom korta intervjuer med våra besökare. Uppdraget är en möjlighet att bidra till att människor som lever i utsatthet får en chans att göra sina röster hörda och berätta sina historier. Det är även en möjlighet för dig att aktivt arbeta för hälsa för alla, som är en mänsklig rättighet, samtidigt som du förbättrar din intervjuteknik och datainsamlingsförmåga. 

Anmäl ditt intresse så berättar vi mer!

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du engagerar dig minst 1 gång i månaden men gärna fler.

När och var sker uppdraget

Uppdraget utförs på Läkare i Världens psykosociala och medicinska mottagningar på onsdagar och torsdagar från 17.30-20.00

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen