Rädda Barnen Gävleborg — Söderhamn

Läxhjälp Söderhamn

Beskrivning

 Just nu söker Rädda Barnen i Söderhamn volontärer som kan hjälpa till med elevers läxor och studier.

Genom läxhjälp bidrar du till att stärka barn och ungas förutsättningar att hantera och påverka sin skolsituation och framtid. Uppdraget kan innebära alltifrån språkträning och enklare matematik till att hjälpa att söka upp information, navigera och sålla i läroböcker. Uppdraget kräver inga särskilda förkunskaper – vi hjälps åt och stöttar varandra.

Du förväntas att...
 • Stödja barn och unga att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och stötta.
 • På ett pedagogiskt sätt förklara uppgifter och visa eleven hur denne kan komma fram till ett svar.
 • Vara en god förebild och mentor.

Som frivillig får du...
 • En introduktion och utbildning av Rädda Barnen och uppdraget.
 • En känsla av meningsfullhet samt en härlig gemenskap med andra ideellt engagerade. 
 • En merit på CV:t.  

Alla medarbetare och volontärer förväntas dela och värna om Räddda Barnens värdegrund som bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Det handlar om att alla människor har ett lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla har ett ansvar. För att bli volontär i Rädda Barnen behöver du därutöver visa upp ett utdrag ur belastningsregistret samt gå en digital utbildning.

Vi ser fram emot din intresseanmälan. 

Väl mött! 

Minsta åtagande

2 timmar per månad.

När och var sker uppdraget

Läxhjälp erbjuds varje måndag, kl. 15-19 (obs. det finns inget krav att man måste vara med under hela läxhjälpen).

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag