PUSH Sverige

PUSH Sverige söker ny vice koordinator med ansvar för organisationsfrågor

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en ungdomsorganisation som samlar unga (mellan 16 och 30år) som vill arbeta för en hållbar värld. Vi är särskilt engagerade i klimatfrågan och klimatpolitik.

Rollen som vice koordinator med ansvar för organisationsfrågor
Agerar stödjande till Organisation och finansieringskoordinatorn. Detta innebär exempelvis att kalla gruppen till möten eller att tillsammans med koordinatorn skriva förslag till organisatoriska ändringar inför årsmöten. Denne vice koordinator tar ett särskilt ansvar för organisatoriska frågor, administration och organisationens utveckling. Denna vice koordinator är också ett stöd till sekreteraren i dennes arbete. 

Denna position är perfekt för någon som är intresserad av organisatoriska arbete och styrelsearbete men som av olika skäl inte vill eller kan ha en förtroendeposition. Det kan handla om att en inte har den tiden eller att en inte känner sig redo för eller erfaren nog för det ansvar ett förtroendeuppdrag innebär. 

Minsta åtagande

2h/vecka i snitt (dock flexibelt över tid).

När och var sker uppdraget

Alla formella möten sker på distans. Socialt träffas vi där någon drar ihop det, oftast i Stockholm eller Malmö/Lund.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Räddningsmissionen

Chaufför till MatRätt

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Klimat och miljö
  • Social gemenskap
Plats Göteborg