PUSH Sverige

PUSH Sverige söker nya vice eventkoordinatorer - större event & sociala sammanhang

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en ungdomsorganisation som samlar unga (mellan 16 och 30år) som vill arbeta för en hållbar värld. Vi är särskilt engagerade i klimatfrågan och klimatpolitik.

Eventgruppen håller samman PUSH Sverige genom sociala evenemang på olika orter i Sverige.

Rollen som vice eventkoordinator med ansvar för större event
Agerar stödjande till eventkoordinatorn och tar ett särskilt ansvar för att koordinera och planera större sociala event. I detta kan ingå jubileum, fester och kick-offs för olika grupper inom organisationen. 

Rollen som vice eventkoordinator med ansvar för sociala sammanhang
Agerar stödjande till eventkoordinatorn och tar ett särskilt ansvar för att koordinera och planera verksamhet relaterad till regelbundna informella lokala möten och andra små men viktiga sociala sammanhang som AWs.

Minsta åtagande

1h/vecka i snitt (dock flexibelt över tid).

När och var sker uppdraget

Alla formella möten sker på distans. Socialt träffas vi där någon drar ihop det, oftast i Stockholm eller Malmö/Lund, det är en fördel för oss om eventkoordinatorn och de två vice eventkoordinatorerna finns på olika platser i landet.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Räddningsmissionen

Chaufför till MatRätt

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Klimat och miljö
  • Social gemenskap
Plats Göteborg