PUSH Sverige

PUSH Sverige söker revisor och revisorssuppleant

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Revisor

PUSH Sverige är en organisation som ämnar samla Sveriges unga för att jobba mot klimatförändringar. Våra medlemmar är under 30 år och har ett starkt intresse i hållbarhetsfrågor. PUSH jobbar med folkbildning och opinionsbildning i klimatfrågan. Under årsmötet 17 mars kommer vi att välja: 
 • Revisor
 • Revisorssuppleant

Observera att en stadgeändring kommer beslutas om under årsmötet, denna kan påverka vilka poster som kommer väljas in senare under mötet. Därför rekommenderar vi alla som vill kandidera att komma på styrelsens informationsmöte om kandidatur som äger rum 4e mars 19 00. Mötet hålls online och nås via länk via Slack, information om hur du går med i vår Slack finns på hemsidan.

Är du intresserad av att engagera dig men inte redo för en förtroendepost? Kolla in våra andra uppdrag.

Hur du kandiderar: 

Kontakta oss via Volontärbyrån (genom att klicka ansök) så skickar vi mer information. Vi rekommenderar också att du går med i vår Slack, anmäler dig till årsmötet och kommer på informationsmötet om kandidatur den 4e mars. 

REVISOR (1 PERSON)

Revisorn granskar föreningens ekonomi och verksamhet för att se till att bokföringen stämmer och pengarna har använts på rätt sätt. Som revisor behöver du ha insyn i styrelsens arbete under året och känna till vilka beslut som fattas i frågor som rör föreningens ekonomiska resurser. Revisorn får inte samtidigt ha annat förtroendeuppdrag i föreningen och behöver inte heller vara medlem. Du har grundläggande kunskaper och erfarenheter inom revision och ekonomisk redovisning, är noggrann, tänker kritiskt och har ett intresse av att följa föreningens och styrelsens verksamhet under året.

DU ÄR:
 • Erfaren med grundläggande kunskaper inom revision och ekonomisk redovisning
 • Noggrann och tänker kritiskt
 • Intresserad av att följa föreningens och styrelsens verksamhet under åren

DU FÅR:
 • Mer kunskaper om bokföring och beslutsprocesser inom en driven förening för unga
 • Grymma kunskaper inom Visma – vårt bokföringsprogram
 • Lära känna de grymma medlemmarna i PUSH Sverige

REVISORSSUPPLEANT (1 PERSON)

Uppdragsbeskrivningen för revisorsuppleanten är densamma som för revisorn, med undantag för att suppleanten inte är främsta ansvarig för att revisorsuppdraget fullföljs men har till uppgift att stötta revisorn i dess arbete och ta över arbetsuppgifter och befogenheter vid händelse av att revisorn inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.

Minsta åtagande

En hel del tid innan årsmötet men annars ingen/låg arbetsbörda.

När och var sker uppdraget

Alla formella möten sker online. Vi träffas socialt på olika platser i Sverige.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Räddningsmissionen

Chaufför till MatRätt

 • Ekonomisk/social utsatthet
 • Klimat och miljö
 • Social gemenskap
Plats Göteborg