Rädda Barnen, Stockholmsdistriktet — Stockholm

Rädda Barnen söker volontärer för frivilliga uppdrag

Beskrivning

Lokalföreningen i Stockholms stad (kommun) söker volontärer som i Rädda Barnens namn och med stöd från styrelsen kan finnas med i en volontärpool för tillfälliga behov. Man står aldrig ensam i verksamheten utan är tillsammans med andra och under ledning av någon i lokalföreningsstyrelsen. 

Att ingå i volontärpoolen kan t.ex. innebära: 
 • Delta i planering och gå ut på gator och torg för t.ex. höstinsamling till Världens Barn (Järva för Världens Barn), eller andra insamlingsevent som kommer upp under året. 
 • Hjälpa till att planera och organisera lokala möten där vi berättar om Världens Barns internationella projekt. Vart gick pengarna? 
 • Sköta bokbord med Rädda Barnenmaterial till exempel nationaldagen i Rinkeby eller Järvaveckan.
 • Med kort varsel rycka ut en kväll eller helg tillsammans med andra frivillig krafter.
 • Vara en av flera Rädda Barnen representanter på bussen när lokalföreningen arrangerar barn- och familjeutflykter. 
 • En kväll/vecka stötta barngrupper så mammor och pappor kan koncentrera på en föräldrautbildning. 

Om du har svårt att komma ifrån kan du administrativt hjälpa till hemifrån på tid som du bestämmer; skriva listor, ringa samtal inför någon verksamhet, aktiv medlemsrekrytering, organisera möten. 

Vi söker dig som: 
Ställer dig bakom Rädda Barnens grundvärderingar som uttrycks i FNs konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) och därmed också är beredd att vara/bli medlem i lokalföreningen.
Som volontär hos oss behöver du en social öppenhet. Du skall tycka om att skapa nya kontakter och med lyhördhet och respekt möta vuxna och barn.  I verksamhet i direkt kontakt med barn söker vi trygga vuxna med vana att leda och organisera grupper och ta initiativ. Våra volontärer är aldrig ensamma i någon verksamhet. Vi försöker, i de verksamheter där det finns ett behov, bygga team där volontärerna kompletterar varandra utifrån intresse, erfarenhet och ålder. 
 
Trygg och säker verksamhet är central för Rädda Barnen. 
Alla lämnar intyg från polisens belastningsregister, gör en digital utbildning om vad som krävs för en Trygg och Säker verksamhet med barn samt skall vara införstådda med Rädda Barnens riktlinjer. 
Vi erbjuder utbildningar till den som vill fördjupa sina barnkunskaper. 
För att stärka aktiva medlemmars engagemang bjuder vi dessutom in till kunskapskvällar om Rädda Barnens historia, verksamhet och aktuella frågor inom organisationen. 
Som volontär i Rädda Barnen utvecklas vi tillsammans med andra, lär av varandra, och inbjuds att ta initiativ för att utveckla den lokala verksamheten i Stockholm. Ibland är man i volontärpoolen för tillfälliga inhopp. Ibland deltar man i verksamhet en gång/vecka. Allt utifrån vars och ens möjligheter just då. 
 

När och var sker uppdraget

Vi kommer överens om det tillsammans.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Stadsmissionen, Göteborg

Bli sommarvolontär!

 • Barn och ungdom
 • Ekonomisk/social utsatthet
 • Sommar
Plats Göteborg