Republikanska föreningen — Stockholm

Republikanska föreningen söker kassör

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Republikanska föreningen är en partipolitiskt obunden förening som arbetar för att på ett demokratiskt sätt avskaffa den svenska monarkin till förmån för införandet av republik. Föreningen drivs av en ideell styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, internationell sekreterare, tre ledamöter samt två ersättare. Det operativa dagliga arbetet utförs av vår generalsekreterare. 
Vi har idag ca 7 300 medlemmar och det republikanska stödet växer i Sverige. 

Föreningens arbete styrs utifrån kongressen fattade beslut, antagen kommunikationsplan och strategi för republik. Under den senaste mandatperioden har styrelsen arbetat i arbetsgrupper mellan styrelsemöten för att bereda frågor och driva starkare påverkans- och opinionsarbete tillsammans med föreningens generalsekreterare. 

Ekonomin utgörs huvudsakligen av medlemsavgifter samt enskilda gåvor och försäljningsintäkter. Vi söker en kassör  till vår nationella styrelse. Kassören är en av två firmatecknare.  Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomi och verksamhetsstyrning. Du ska kunna bereda föreningens budget och föredra föreningens ekonomi för styrelsen. Självklart är du övertygad republikan. 
Du blir vald på två år.

Huvudsakliga uppgifter

 • Löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning
 • Kontinuerlig kontakt med föreningens externa ekonomiadministration
 • Kontakt med föreningens revisorer
 • Vara aktiv ledamot av styrelsen

Kompetenser och meriter:

 • Erfarenhet som kassör i ideell förening eller erfarenhet av ekonomistyrning i annan verksamhet
 • Erfarenhet från styrelsearbete (gärna på nationell nivå)

När och var uppdraget ska genomföras:

 • Styrelsemötena genomförs vanligen i Stockholm där vårt kansli är placerat. 
 • Möten med vår externa ekonomiadministration på plats i Stockholm kan förekomma.
 • Varje höst genomförs en verksamhetskonferens utanför Stockholm, icke-kongressår genomförs även en vårkonferens
 • Vissa resor i landet kan förekomma.

Förväntad tidsåtgång:

 • Varierar men fördelat på årets alla månader ca 15 timmar per månad. 

Övrigt:

 • Resor, kost och logi: föreningen står för resor i samband med uppdraget. Då logi är nödvändigt står föreningen även för detta, samt mat under mötena. 
 • Arvode: Inget arvode utgår till förtroendevalda i föreningen. 

Ansökan

Ansök senast 26 februari 2023
Välkommen att anmäla intresse!

När och var sker uppdraget

2023-2025. Se beskrivningen av uppdraget.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen