Paraply — Stockholm

Skriva under för en tryggare värld för alla barn?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Som ordförande ansvarar du för att leda styrelsens arbete, det formella arbetet inom föreningen och tillsammans med generalsekreterare verka för utveckling och förankring av föreningen genom att ta fram strategier för dessa. Som ordförande är du också en av firmatecknarna i föreningen. Att teckna föreningens firma innebär att man har rätt att skriva under avtal och andra kontrakt i föreningens namn.
I din roll som ordförande är följande områden ditt ansvar:
Samordning & Möten
 • sammankalla till möten enligt praxis
 • utdelning av handlingar inför möte
 • leda möten enligt dagordning 
 • fördelar ordet och ser till att alla kommer till tals
 • sammanfatta och tydliggöra diskussioner och de beslut som fattas på mötet
 • delegera och följa upp dessa 
 • ansvarar för att dokumenten är i ordning, protokoll, kallelser, beslutsprotokoll och underskrifter
 • sammankalla till årsmötet 
 • förbereda årsmöteshandlingar såsom årsbokslut, revisorsberättelse, eventuella motioner och styrelsens svar på dessa 
 • i samråd med generalsekreterare ta fram verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget 
 • sammankalla, hålla i och följa upp föreningsmöten 1 gång/månaden (Ansvaret kan delegeras till ledamöter eller volontär)
Övrigt
Vid behov, behöva besöka bank vid behov, ge fullmakt, ringa myndigheter i Paraplys ärende. 
Krav på ordförande: 
 • engagerad i fråga och föreningen 
 • vara aktiv omvärlds spaningen 
 • avsätta tid för uppdraget 
 • driven 
 • gärna erfarenhet av styrelsearbete

Minsta åtagande

Ordförande väljs på 1 år

När och var sker uppdraget

Ordförande uppdraget löper 1 år åt gången och du väljs in på vårt årsmöte i mars 2023.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen