Svenska Djurambulansen — Stockholm

Stockholm: Rekryterare/intervjuare av nya volontärer sökes.

Sista anmälningsdatum

2021-10-31

Beskrivning

Har du erfarenhet/intresse av HR och rekrytering? Vi söker dig som kan hålla löpande digitala intervjuer och referenstagning med aspirerande chaufförsvolontärer.

Uppdraget som chaufförsvolontär hos Svenska Djurambulansen är viktigt och kräver en hel del av volontärerna som kör. Som chaufför har man oavlönat och självständigt hand om jouren, man tar hand om djur och människor i kris samtidigt som man fungerar som föreningens ansikte utåt i alla lägen. Jouren på Svenska Djurambulansen är öppen dygnet runt, året runt och därför krävs det en stor grupp lämpliga volontärer som är villiga att dela denna uppgift. 

Även när man har en fantastisk grupp volontärer så är Svenska Djurambulansen en ideell förening. Ibland kommer livet emellan vilket leder till att personer väljer att lämna sitt jourpass. Det gör att föreningen hela tiden behöver arbeta med att finna nya eldsjälar som kan fylla de tomrum som skapas när någon lämnar. Nu är målsättningen att få ytterligare en djurambulans i jour i Stockholms län då det är en ständig ökning av utryckningar. 

För att lyckas med detta krävs det en löpande rekrytering, och nu söker vi en person som är duktig på att intervjua nya sökande.

Varje vecka söker sig många nyfikna volontärer till Svenska Djurambulansens jourverksamhet. Föreningen har en utpräglad rekryteringsprocess där den sökande volontären först går på ett informationsmöte med snabbintervjuer, där en första bedömning av lämplighet genomförs. Uppfyller volontären de krav som ställs, bjuds volontären in för en personlig djupintervju. Det är dessa djupintervjuer som du kommer ansvara för och referenstagningen där efter. Du får utbildning internt om hur föreningens, jourverksamhet och rekryteringsprocessen fungerar, och även stöd från din teamleader löpande.

Nyfiken på oss? Läs mer på vår hemsida.

Välkommen med din ansökan! 

Minsta åtagande

Vi söker dig som kan hålla löpande rekrytering med nya sökande kandidater. Intervjuer och möten sker digitalt via MS Teams och mestadels av arbetet bokar du själv vilket gör att du kan styra din egna tid enkelt.

När och var sker uppdraget

Vi söker dig som kan hålla löpande rekrytering med nya sökande kandidater. Intervjuer och möten sker digitalt via MS Teams och mestadels av arbetet bokar du själv vilket gör att du kan styra din egna tid enkelt.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll, dag, helg

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Svenska kyrkan Alingsås

Konsertvärd

  • Kultur
Plats Alingsås