Rädda Barnen, Regionkontor Karlstad — Karlstad

Var med i valberedning i Rädda Barnen Karlstad-Hammarö!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Vill du vara med och strategiskt arbeta att stötta barnens rätt i samhället?

Valberedningsuppdraget:
Valberedningens viktigaste uppdrag är att föreslå vilka som ska ingå i lokalföreningens styrelse. Som valberedare får du en värdefull och rolig erfarenhet samtidigt som du får insyn i hur en ideell organisation fungerar. Arbete är mycket viktigt då det utgör grunden för en välfungerande och demokratisk organisation. I valberedningen som består av 3 personer, ger ni förslag på förtroendevalda för nästkommande styrelse och valberedning utifrån de strategiska behov som finns i lokalföreningen, jämställdhet och mångfald.

Uppgifter som valberedare:
 • Tillsammans med övriga valberedare planera valberedningsprocessen.
 • Ta reda på vilka personer som vill sitta kvar respektive avsäga sig sitt uppdrag i föreningens styrelse.
 • Omvärldsbevaka och aktivt söka upp personer som bedöms lämpliga för uppdraget.
 • Ta kontakt med aktuella personer för att undersöka om de är intresserade av att kandidera och hör efter om de accepterar att nomineras. 
 • Ta emot namnförslag till styrelse, revisorer och valberedning.
 • Kontakta och ta referenser på samtliga nominerade eller föreslagna personer. 
 • Presentera valberedningens förslag till årsmötet – 1 till 3 personer.

Om Rädda Barnen:
Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation, fokuserad på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Vi är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter i Sverige och internationellt i 119 andra länder. Sedan mer än 100 år väcker vi opinion, påverkar beslutsfattare och arbetar för barns självklara rätt att utvecklas och växa upp i trygghet. I Sverige är vi en folkrörelse med över 60 000 medlemmar som arbetar för och tillsammans med barn med målet att Barnkonventionen ska bli verklig för alla barn.

Minsta åtagande

Valberedare i lokalföreningar har mandattiden ett år och arbetet löper under hela mandatperioden, men är främst koncentrerat till januari-mars inför årsmötet då nya styrelsemedlemmar väljs in. Ca 1-2 styrelsemöten/år

När och var sker uppdraget

Uppdraget kan utföras i Karlstad men också i övriga kommuner i Värmland.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen