Wake Me Up

Vi behöver dig som kan stödja, leda och inspirera våra coacher!

Beskrivning

Vår nuvarande coach-samordnare ska börja plugga, så därför letar vi efter dig som vill anta uppdraget att samordna och leda våra ideella coacher!

När du engagerar dig i Wake Me Up bidrar du till att unga får möjlighet att boka gratis coachande samtal och arbeta med såväl sitt välmående som personliga utveckling, helt kostnadsfritt. Tillsammans väcker vi ungas drömmar och hopp om framtiden och deras kraft att ta sig dit!

Som coach-samordnare bokar du in gemensamma digitala träffar då våra coacher får möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte samt nätverka med varandra. Du upprätthåller kontakt med coacherna, modererar webinarier och möjliggör fortbildning vid behov. Därför ser vi gärna att du själv arbetar som coach och/eller innehar en ICF-certifiering. I uppdraget får du möjlighet att själv lägga ut tider för att coacha, om du vill. Det är dock inget krav och huvudfokus ska vara på att samordna coacherna.

Du ingår i den operativa arbetsgruppen, tillsammans med två andra volontärsamordnare, vilka har fokus på våra föreläsare och lokala volontärer. Ni har uppföljningsmöten tillsammans 1 gång i månaden, tillsammans med verksamhetschefen.

Organisationen har cirka 50 engagerade utspridda över landet. Uppdraget utförs digitalt, verksamhetschefen utgår från Göteborg.

Hur antagandeprocessen ser ut:
1. Intervju med verksamhetschefen
2. Samtal med referens från tidigare coach-klient
3. Signera överenskommelse samt etiska riktlinjer + uppvisa utdrag från belastningsregistret
4. Volontärutbildning
5. Välkomstmöte

Minsta åtagande

Uppdraget är kontinuerligt. Minimum önskar vi att du kan spendera 1-2 timmar i veckan på uppdraget - men med hög flexibilitet.

När och var sker uppdraget

Mycket kommer genomföras genom digitala möten, telefon och mail. Vi använder digitala projektverktyg såsom trello, google drive etc. Du bör därav ha god datorvana, med tillgång till egen dator. Tiden för genomförandet är flexibelt, du väljer själv dina tider i samråd med verksamhetschefen. Våra engagerade utför sina uppdrag under både dag- och kvällstid, du väljer alltså själv tider som passar dig.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

  • Barn och ungdom
  • Internationellt arbete i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans