Röda Korset, Örebro — Örebro

Vi söker mentorer till ensamkommande ungdomar i Örebro

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! 
Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som mentor till en nyanländ person eller familj har du två roller – att guida och att guidas. Ditt uppdrag är att möta personen/familjen utan ett ”vi-och-dom-tänkande” där du ser mötet som en möjlighet till egen utveckling och lärande samtidigt som du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. 


Röda Korset rekryterar och utbildar volontärer till mentorskap för ensamkommande ungdomar. De är från ca 18 år och tillhör kommunens "utsluss-verksamhet". De talar bra svenska, går i skolan och bor ofta i egen lägenhet.


Vid 18 års ålder förlorar ungdomarna sin gode man och behöver då ha ett nätverk av vuxna, särskilt då de lämnar "utsluss" vid 21 år. Röda Korset intervjuar de sökande och kommunen matchar sedan mot lämplig ungdom. Det beror på behovet i det aktuella uppdraget hur omfattande det blir.


Uppdragsbeskrivning 


Du förväntas: 
 • Komma överens med personen/familjen om hur ni vill att era möten ska vara. Det kan handla om sociala aktiviteter, yrkesmässiga besök/nätverk, idrottsaktiviteter eller annat. 


 • Ansvara för att fånga upp personens/familjens intressen och kunskaper. 


 • Lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister, kategori HVB-hem, vilket krävs från kommunen (går att beställa gratis på polisens hemsida).


 • Delta i en introduktion och Röda Korset-utbildning.  


 • Skriva på ett tystnadslöfte.  


 • Du bör vara 25 år eller äldre för det här uppdraget.Omfattning 


Du åtar dig att: 
 • Uppdraget gäller ett år med förlängning om båda vill det.


 • Omfattning i tid beror på behovet i det aktuella fallet.Är det här du?


Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  


Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 


Det är viktigt att du: 
 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom 


 • är nyfiken, lyhörd och flexibel  


 • är kreativ och empatisk Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  


Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson
Rekryteringsgruppen Örebro 

Minsta åtagande

Löpande då och då

När och var sker uppdraget

Kommer överens om det tillsammans

Tillgänglighet

Beror på var man väljer att träffas

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen