Svenska kyrkan, Sollentuna församling — Sollentuna

Vill du bli volontärterapeut hos oss på Livscentrum?

Beskrivning

Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut/psykolog alternativt har grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) med en akademisk examen, för enskilda psykoterapi- och stödsamtal på Livscentrums samtalsmottagning. Efterfrågan på samtal är stor. Som volontär hos oss skulle du bidra till att fler får hjälp och stöd i livet och i vardagen. 
 
Om Livscentrum 
Livscentrum har Svenska Kyrkan Sollentuna som huvudman och består både av samtalsmottagning och familjerådgivning. Här arbetar 4 anställda legitimerade psykoterapeuter och på samtalsmottagningen engagerar sig även cirka 8 ideella terapeuter. Sollentuna församling vill genom Livscentrum erbjuda vuxna boende i Sollentuna kommun möjlighet till psykoterapi, kris och stödsamtal. Det innebär att vi kan erbjuda samtal till en starkt subventionerad avgift och konfidenterna (patienterna) söker själva för att komma till Livscentrum. Vi samarbetar bland annat med vårdcentralerna i Sollentuna, Sollentuna psykiatriska mottagning och ungdomsmottagningen. Du kan läsa mer om Livscentrum på Livscentrum - Svenska kyrkan Sollentuna 
 
Specifika önskemål och information: 
Skicka in din intresseanmälan via Volontärbyrån. 

Därefter kontaktar vi dig och ber om kopior av intyg, CV och personligt brev. Om allt ser bra ut kommer vi kalla till en kortare intervju då vi kommer vilja att du tar med och visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Börjar du som volontär hos oss kommer du att få en inledande introduktion där du får lära känna organisationen samt våra rutiner och förhållningssätt. 

Du blir en del av Livscentrums volontärteam och får en plats i en handledningsgrupp. För oss är det sedan viktigt att matcha dig och de konfidenter (patienter) du tar emot med omsorg. 

Minsta åtagande

Psykoterapeutiskt arbete kräver viss långsiktighet och kontinuitet för att det skall bli kvalitet. Vi ser därför att du för detta engagemang ger av din tid under minst två terminer. Som volontär åtar du dig att ha minst två konfidenter som du träffar en gång i veckan och att delta i handledning en gång i månaden.

När och var sker uppdraget

Terapiarbetet sker på Livscentrums lokaler (Sköldvägen 12 A i Sollentuna, Nära pendeltågsstationen och Sollentuna Centrum). Det finns möjlighet att utföra uppdraget dag- eller kvällstid.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassade lokaler.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen