jagvillhabostad.nu — Malmö

Vill du hjälpa andra unga navigera på bostadsmarknaden? Bli volontär i vår stödgrupp!

Beskrivning

Varför finns jagvillhabostad.nu?
Bostad är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för övriga livet, ändå har vi en akut bostadskris där hundratusentals unga i Sverige saknar en trygg bostad. För många är det omöjligt att konkurrera på en bostadsmarknad som kräver orimligt lång kötid, stort kapital eller rätt kontakter. Resultatet är att ungas liv och valmöjligheter begränsas kraftigt. I stort leder situationen till ökad otrygghet, ekonomisk utsatthet och sämre möjligheter för unga att tillgodogöra sig annan social trygghet och delaktighet i samhället. Detta är ett politiskt problem – som går att förändra. I jagvillhabostad.nu kämpar vi tillsammans för den förändringen och ju fler vi är, desto större skillnad gör vi.

Stödgruppen
Nu ska vi starta en stödgrupp i Malmö där unga kan få individuell rådgivning kring sin bostadssituation - efter att ha pratat med många unga som efterfrågar hjälp att navigera på bostadsmarknaden. Syftet med stödgruppen är att kunna stödja unga som har frågor kring exempelvis hur en hittar bostad, vilka rättigheter och skyldigheter en har på bostadsmarknaden och hur man undviker att bli utnyttjad på bostadsmarknaden. Stödgruppen kommer ha öppet varannan vecka, dit unga kan komma på drop in med sina frågor. Det kommer även finnas möjlighet att skicka in frågor via mail.

Volontäruppdraget
Vi söker personer mellan 18-35 år som vill vara volontär i stödgruppen. Som volontär bemannar en på plats (2h per tillfälle) och ger individuell rådgivning till unga.

Exempel på uppgifter:
 • Tipsa om olika sätt att hitta bostad
 • Hjälpa till att ställa sig i bostadskö, skriva ansökningsbrev och söka bostad
 • Hjälp med bostadskontrakt
 • Hjälp att granska villkor, exempelvis om en betalar ockerhyra eller har rätt till underhåll
 • Tips och råd kring var en kan vända sig vid frågor som kräver experthjälp


Inga förkunskaper krävs - vi utbildar dig inför uppdraget och tillhandahåller den information som behövs för att kunna ge rådgivning till unga. Det som behövs är ett genuint intresse för ungas villkor på bostadsmarknaden och förmåga att möta unga på ett lyhört, inkluderande och respektfullt vis.
Låter detta intressant? Skicka in en ansökan så snart som möjligt så kontaktar vi dig med mer information! 

Minsta åtagande

Vi ser gärna att man har möjlighet att bemanna stödgruppen varannan vecka, vilket motsvarar 4h/månaden. Minsta åtagande är dock 1 tillfälle per månad, 2h/månaden.

När och var sker uppdraget

Centrala Malmö

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen