Mitt Livs Val — Stockholm

Vill du öppna dörrar för nyanlända ungdomar i arbetslivet? Ta emot en ungdom för Jobbskuggning på din arbetsplats!

Spara

Beskrivning

Nu har du chansen att vara med och göra skillnad för nyanlända ungdomar! Mitt Livs Val söker dig som brinner för inkludering och mångfald och som önskar bidra till att inspirera nyanlända ungdomar med dina yrkeserfarenheter och -kunskaper. Nyanlända ungdomar upplever ofta en stor brist i kunskap och nätverk inom arbetsmarknad. Genom att engagera dig i det arbetsmarknadsförberedande programmet FRAMÅT! bidrar du till att minska den bristen genom att ge ungdomarna ökad motivation, kunskap och framtidstro inför både nuvarande och kommande arbetslivsmöjligheter och studievägar. FRAMÅT!-programmet består av 8 workshops samt studiebesök där ungdomarna får utökad kunskap inom arbetsmarknad, arbetsliv och studievägar. 

Jobbskuggning
Ta emot en eller en liten grupp nyanlända ungdomar på jobbskuggning (3–6 h). Att få skugga/följa någon på arbetet är en värdefull chans för ungdomarna då det ger ökad kunskap om hur det fungerar i arbetslivet och vad de kan arbeta med i framtiden. Det här är en chans för ungdomarna att få bättre inblick i ett yrke som de intresserar sig för och drömmer om att jobba med i framtiden. 

Minsta åtagande

Ett tillfälle på 3-6 h.

När och var sker uppdraget

På din arbetsplats under höstterminen 2022. I regel sker Jobbskuggningen på eftermiddagar eller när ungdomarna har lov från skolan. Förslagsvis under höstlovet v. 44.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen