Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

1413 organisationer

Sortera på

Ganga for Change Sweden

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 2010 och arbetar för att förmedla stöd till projekt i Indien. ...

Area Katrineholm

4H-gården, Halland

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i ...

Area Falkenberg

Svenska kyrkan, Danmark-Funbo församling

Svenska kyrkan i Danmark-Funbo församling har sedan länge en god tradition av ideellt arbete. Det är ett arbete som vi vill ska växa ännu...

Area Uppsala
Area 3

HumanistHjälpen

HumanistHjälpen är en insamlingsstiftelse med 90-konto. Stiftelsen har ett humanistiskt, sekulärt förhållningssätt. Stiftelsen stödjer mä...

Area Varberg

Hälsofrämjandet, Riksförbundet

Vi är en modern folkrörelse med tradition. Hälsofrämjandet bildades på 1940-talet med Are Waerland som frontfigur. Vårt motto är "Må bra ...

Area Stockholm

Stiftelsen Gemensamt Engagemang

GE riktar sig mot företag och erbjuder dem att ta sitt sociala ansvar på en lokal nivå i Göteborg med huvudsyfte att ta hand om överprodu...

Area Göteborg

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning fö...

Area Stockholm

Röda Korset, Huvudkontoret Stockholm

Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Vårt mål är att lindra och förhindra mänskligt l...

Area Stockholm

Kvinno- och Tjejjouren, Tensta

Vi ger stöd till kvinnor och tjejer som är utsatta för mäns våld, hot, tvång, misshandel, våldtäkt eller annan kränkande behandling.

Föreningen Barnkraft

Föreningen arbetar förebyggande samt stärkande mot sexuella övergrepp på barn. Föreningen arbetar med att framställa en prototyp av ett u...

Area Nyköping

Our Normal Association

Our Normal Association är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att berika livet för familjer med barn med normbrytande funk...

Area Göteborg

Svenska kyrkan, Eskilstuna församling

Svenska kyrkan Eskilstuna församling är en av Sveriges största församlingar med över 37 000 medlemmar. Församlingen är också en av Sverig...

Area Eskilstuna

IOGT-NTO, Föreningen Vildvuxen

Vildvuxen är en nykter, normkritisk och kreativ “gör-det-själv”-verksamhet som vill främja lustfyllda möten mellan människor. Målet är at...

Area Stockholm

Scouterna, Ärentuna Scoutkår

Ärentuna scoutkår ligger i Storvreta och tillhör Scouterna. Vi bedriver Scoutverksamhet i åldrarna 6-25 år. Gå med i Ärentuna scoutkår fö...

CoderDojo, Stockholm

CoderDojo är en irländsk, global och ideell rörelse med klubbar för barn och ungdomar som vill lära sig att programmera. Vi träffas oftas...

Area Lidingö

Kvinno och tjejjouren i Linköping

Vill du stötta kvinnor, tjejer och barn som blivit utsatta för olika former av våld, övergrepp och kränkningar? Identifierar du dig som k...

ABF, Västerås

ABF Västerås bedriver studiecirkelverksamhet i flera kommuner i länet. Vi arbetar även med asylverksamhet där vårt uppdrag är att bidra t...

Area Västerås

Fryshuset, Catch-up

Fryshusets bedriver en komplex verksamhet som sträcker sig från ren nöjesverksamhet till sociala projekt som direkt adresserar vår tids a...

Area Stockholm

Tjejjouren, Malmö

Tjejjouren i Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för alla tjejer och kvinnor. Föreningens huvudsyfte är att genom e...

Area Malmö