Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

1214 organisationer

Sortera på

Artister för Fred

Artister för Fred är en ideell svensk medlemsförening som bildades 1982 och är en del av den internationella mångfacetterade fredsrörelse...

Ashoka Scandinavia

Ashoka is the world's first and largest organization for social enterpreneurship. We are a global community of leading social entrepreneu...

Area Stockholm

Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungslände...

Area Botkyrka

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe (ASTB) är en ideell amatörastronomisk förening som vill sprida kunskap om universum. ASTB driver Tych...

Area Malmö
Area 1

Attention Malmö

Attention Malmö är en av Riksförbundet Attentions 60 lokalföreningar runtom i landet. Hos oss kan du träffa andra som befinner sig i en l...

Area Malmö

Attention, Uppsala

Intresseförening för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, deras anhöriga och professionen.

Area Uppsala

Ayo Olopon

Föreningen Ayo Olopon arbetar för att sprida kunskap och information om brädspelet Ayo Olopon, för att fler ska kunna ta del av dess förd...

Area Uppsala

BM välgörenhetsfond

Bayt al Maal är en politiskt obunden svensk välgörenhetsorganisationen vars syfte är att hjälpa dem mest utsatta individerna i Sverige. H...

Area Göteborg
Area 4

BUFF FIlmfestival

BUFF Filmfestival är en sedan 1984 årligen återkommande barn- och ungdomsfilmfestival i Malmö.[1] Ambitionen är att erbjuda ett stort, va...

Area Malmö

Backa kvinnoförening

Vi är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.  Vi finns för att stärka kvinnor i alla samhällsskikt, oavsett der...

Area Göteborg
Area 1

Bara Vanlig Hälsa

Bara Vanlig startade 2016 på Hellasgården när Niclas och Melina började springa en gång i veckan eftersom att de båda saknade ett sammanh...

Area 5

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att de barn som drabbas av cancer ska botas, leva fullvärdiga liv efter behandlingen och för att inga barn i...

Area Stockholm

Barncancerföreningen, Stockholmsregionen

Barncancerföreningen är en helt ideell förening som samlar medel för aktiviteter för barn och ungdomar med cancer och stöd för deras närs...

Area Stockholm

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfondens mål är att stödja forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Arbetet ...

Area Linköping

Barnen Framför Allt - Adoptioner

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA) är en ideell förening och adoptionsorganisation som bildades 1979 av ett antal föräldrar, som själ...

Area Kungsbacka

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabb...

Area Malmö

Barnombudsmannen i Uppsala

Barnombudsmannen i Uppsala arbetar med att förverkliga FN:s barnkonvention. Arbetet sker med barn, unga och vårdnadshavare samt med perso...

Area Uppsala

Barnraiser

Forge är ett projekt som stöttar ungdomar att skapa aktiviteter, engagemang och sociala nätverk runt omkring sig. Forge har sedan starten...