Mitt Livs Val — Göteborg

Bli studentinspiratör och stötta unga nyanlända i Göteborg!

Beskrivning

Är du student i Göteborg och vill använda din tid till att göra verklig skillnad i samhället? Ta chansen att bli en del av Mitt Livs Vals inspirerande studiemotiverande program för unga nyanlända!

Bli en av våra studentinspiratörer
Mitt Livs Val söker dig som vill berätta om din utbildning, ditt studieval och vägen dit. Som studentinspiratör medverkar du i grupp tillsammans med personer som representerar olika utbildningsvägar.

Under kvällen delar vi in våra deltagare i mindre grupper som får träffa dig och de andra i din grupp. Där får unga nyanlända möjligheten att ställa frågor om sådant som vägen till universitet eller högskola, utbildningens innehåll, positiva och negativa aspekter samt motivationen och drivkrafter till det studievalet. På så vis får de mer kunskap samt stöttning och motivation till att förverkliga sina egna utbildningsdrömmar för framtiden.
Ni kommer även få dela med er av era bästa studieteknikstips och skillnaden mellan gymansiestudier och universitetsstudier.

Studentinspiratörsträffarna arrangeras i universitetslokaler på kvällstid och pågår i cirka 2,5 h. Träffen är en del av våt studiemotiverande program som syftar till att på olika vis ge unga nyanlända ökade förutsättningar att klara gymnasiet och läsa vidare på högskola/universitet i framtiden.

Vill du göra skillnad för unga nyanlända?
Unga nyanlända upplever ofta en stor brist i kunskap och nätverk inom högre utbildninng i Sverige. Som studentinspiratör i det studiemotiverandeprogrammet bidrar du till att minska den bristen genom att ge ökad motivation, kunskap och framtidstro inför nuvarande och kommande studievägar. Du delar inspiration och studieerfarenheter under cirka 2,5 på kvällstid. 

Varför ska du delta?
Ditt deltagande ger inte bara en meningsfull och betydelsefull erfarenhet, utan det ger också möjligheten att utveckla dina ledarskaps- och coachningsförmågor samt bygga värdefulla relationer.

Anmäl dig nu och bli en del av förändringen! 

Minsta åtagande

Minst 1 tillfälle.

När och var sker uppdraget

Vi håller träffar på kvällstid, ca 2,5 timmar. Nästa tillfällen 15 oktober och 26 nomveber 2024 ca. 17.00-19.30.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag