SSCO - Stockholms studentkårer — Stockholm

Förbundsstyrelseledamot

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

SSCO:s förbundsstyrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och bereder de ärenden som ska behandlas av Förbunds-kongressen. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår.

Styrelsen, som utöver presidiet består av fem till sju ordinarie ledamöter och deras suppleanter, väljs på ett års mandat vid vårsammanträdet. På sammanträdet genomförs valet med hjälp av listval (d’hondt). 

Förbundsstyrelsen sammanträder cirka en gång i månaden (kvällstid på vardagar) under terminstid samt under två helgkonferenser. Val-beredningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet.

Välkommen att anmäla intresse!

När och var sker uppdraget

Förbundsstyrelsen sammanträder cirka en gång i månaden (kvällstid på vardagar) under terminstid samt under två helgkonferenser.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen