Kommittén mot antimuslimsk rasism — Stockholm

Hjälp forskningen om islamofobi

Beskrivning

Forskning om islamofobi och hatbrott mot muslimer är helt avgörande för att förstå och kunna motverka denna allvarliga form av rasism. 

Nu söker vi volontärer som kan hjälpa oss i kommittén, i samarbete med Stockholms moské, att sammanställa och digitalisera en stor mängd hotbrev som kommit in till dem.

Vi söker tio engagerade som kan ses fredagen den 7 juni kl 14-17 och/eller lördagen den 8 juni kl 13-16 för introduktion och första arbetspass. Medtag egen dator, digital kamera/mobil och andra eventuella hjälpmedel. Uppdraget består i att hjälpa oss att gå igenom inkomna brev och på olika sätt digitalisera dessa. Fotografera, skriva av, scanna och kategorisera utifrån datum, typ och nyckelord.

Syftet är att göra en (anonymiserad) digital databas som forskare, journalister och andra sedan kan arbeta vidare med. 

Vi välkomnar även dig som sökande som har tid och engagemang att bekämpa rasism genom att sortera och skriva. Du får gärna ha särskilda kompetenser i arkivkunskap, digitalisering eller AI-analys eller annat som du tror kan vara till nytta för ett mer effektivt arbete. I första hand hoppas vi att vi kan samlas de angivna datumen, men för dig med nyckelkompetenser hoppas vi att vi kan hitta en tid för att få med dig, oavsett om du kan just dessa dagar.

Hör av dig!

Minsta åtagande

Att ha möjlighet att delta 7 eller 8 juni (eller vid annat tillfälle vid särskilda kunskap/kompetens)

När och var sker uppdraget

I närheten av Stockholms stora moské, Medborgarplatsen i Stockholm. Intro 7 juni kl 14-17 och/eller lördagen den 8 juni kl 13-16

Tillgänglighet

Det finns tillgänglig ingång och hiss. Uppdraget sker i lugn miljö med möjlighet och engagemang för ytterligare anpassningar till andra eventuella behov.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Senaste uppdragen

Stadsmissionen, Göteborg

Bli sommarvolontär!

  • Barn och ungdom
  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Sommar
Plats Göteborg