Rinkeby Folkets Hus — Stockholm

Läxhjälpare i Rinkeby Folkets Hus: Frivilliga ger stöd till studenter

Beskrivning

I uppdraget som volontär för läxhjälp på Rinkeby Folkets Hus får du möjligheten att bidra till studenter och ungdomars framgång genom att erbjuda stöd och vägledning i deras studier. Som volontär kommer du att vara delaktig i att stötta och hjälpa elever med deras läxor och skolarbete. Det kan innebära att ge förklaringar, svara på frågor, erbjuda handledning eller helt enkelt vara en stöttande närvaro för att öka deras självförtroende och motivation. Ditt engagemang som volontär spelar en avgörande roll för att skapa en positiv inlärningsmiljö och underlätta för elever att nå sina mål.

Minsta åtagande

Delta minst en gång i veckan under två timmar åt gången.

När och var sker uppdraget

I Järva

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Räddningsmissionen

Chaufför till MatRätt

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Klimat och miljö
  • Social gemenskap
Plats Göteborg