Riksförbundet Obesitas Sverige

Har du bra berättarröst? Obesitas Sverige söker volontärer till ljudinspelning.

Beskrivning

På hobs.se/mystory delar vi med oss av våra medlemmars berättelser. Sidan är välbesökt och uppskattad och vi vill nu levandegöra berättelserna ytterligare genom att spela in dem. Därför söker vi dig som har en bra radioröst och vana från liknande uppdrag sedan tidigare.

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du vill spela in flera berättelser, men du kan göra det på tider som passar för dig.

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs digitalt så snart som möjligt.

Tillgänglighet

Du utför uppdraget på distans i en miljö som passar för dig.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Senaste uppdragen