Open Knowledge Sweden

Gillar du ordning och reda i offentlig sektor och vill hjälpa till som Databasadministratör?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Databasadministratör


Handlingar.se från Open Knowledge Sweden

På Handlingar.se upprätthåller vi vad vi tror är den största befintliga databasen över offentligt finansierade organisationer i Sverige. Denna databas ligger till grund för vår tjänst som gör det möjligt för människor att begära information från dessa offentliga och skattefinansierade verksamheter enligt offentlighetsprincipen och nya Datalagen från 1:a augusti 2022.

Vad kommer du att göra?

Offentliga verksamheter skapas, slås samman och läggs ned med en förvånansvärd frekvens. Att hålla vår databas med nästan 2500 organisationer uppdaterad kräver en betydande arbetsinsats. Vi söker frivilliga som vill hjälpa oss med denna uppgift. Vi är särskilt intresserade av personer som kan hjälpa oss att hålla vår databas i linje med officiella uppgifter om t.ex. skolor, statliga myndigheter, regionala verksamheter, kommuner och företag inom den offentliga sektorn o.s.v.

En bättre förvaltning av vår databas över offentliga sektors verksamheter skulle kunna hjälpa oss att ge specifika råd till dem som vill göra förfrågningar till vissa myndigheter och hjälpa oss att lotsa människor till organisationer med vissa ansvarsområden. Vi skulle också vilja förbättra de geografiska uppgifterna i vår databas, så att vi kan koppla offentliga verksamheter till städer och områden.

Vad letar vi efter?
Vi söker personer med kunskaper om kalkylblad, databaser och webbaserade system. Vissa kunskaper i programmering, webscraping/skripting kan vara till nytta.

Vilken skillnad kommer du att göra?
Eftersom databasen över offentliga verksamheter ligger till grund för vår tjänst är det till direkt nytta för våra användare att databasen är så omfattande och aktuell som möjligt. Om en journalist, aktivist eller vem som helst vill begära information från en offentlig myndighet finns det helst redan på vår webbplats.

Vi är angelägna om att göra vår tjänst hållbar. Tjänsten drivs dagligen av volontärer och vi vill utveckla effektivare system för att minska den administrativa bördan.

Vi hoppas att ett effektivare arbete kommer att göra det möjligt för oss att locka till oss och behålla fler volontärer, som sedan kan fokusera på kampanjer, hjälpa användarna och utveckla tjänsten.
Vad får volontären ut av det?

Detta är en möjlighet att arbeta med teamet på Handlingar.se. I teamet ingår volontärer som engagerar sig för öppenhet och informationsfrihet och volontärer vid Open knowledge Sweden som arbetar som utvecklare, systemadministratörer, designers, kommunikationsexperter med mera.

Vi tillhandahåller en tjänst som ger ett brett spektrum av personer som vill få information från offentlig sektor möjlighet att påverka. Vi hoppas att effekten av vår tjänst kommer att fortsätta att öka i takt med att vi hjälper till att ta itu med problemen med falska nyheter och spinn.

Minsta åtagande

1 timma per vecka

När och var sker uppdraget

När bestäms av volontären. Plats: Främst distans, på flexibel plats vid överenskommelse.

Tillgänglighet

Öppen källkod

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen