Open Knowledge Sweden

Vill du hjälpa till att sköta ett system som hjälper medborgare med rätten till vår skattefinansierade information?

Beskrivning

Vi söker systemadministratörer till allmännyttig plattform för att demokratisera rätten till skattefinansierad myndighetsinformation!


Vill du hjälpa till att sköta ett system som hjälper medborgare demokratisera tillgången till skattefinansierad information och upplyser allmänheten om hur våra skattepengar används? Open Knowledge Sverige söker dig som vill engagera dig som systemadministratör för Handlingar.se - ett sajt som underlättar kommunikationen och informationsutlämning med offentlig sektor i Sverige.

Open Knowledge Sweden är en ideell förening där projektet Handlingar.se huserar. Handlingar strävar efter att stärka och förbättra insyn i offentliga organisationer med offentlighetsprincipen som ett verktyg. Med nyfikna och engagerade medborgare gör vi tillsammans den digitala insynen större, mer lagenlig och aktuell i Sverige. 

Långt innan demokratin fanns i Sverige fanns den fantastiska offentlighetsprincipen. Denna grundlagsstadgade rättighet gav alla människor rätt till insyn i hur deras skattepengar förvaltades och spenderades. Idag har möjligheten till demokratisk insyn minskat även om det finns större möjligheter till både insyn och värdeskapande med denna information är större än någonsin. Vi vet att värdet av all information och fakta som inte riskerar rikets eller privatpersoners säkerhet och finns lagrat hos myndigheter är värdefull om den görs tillgänglig. Den kan göra en otrolig nytta om den finns tillgänglig för alla medborgare att nyttja fritt för samhällets utveckling och utbildning.

Om uppdraget:

Vem som helst kan ställa en fråga till en myndighet i Sverige via Handingar.se. För att hålla hemsidan tillgänglig och fokuserad på att möjliggöra rätten till demokratisk insyn med plattformen behöver vi hjälp av dig som systemadministratör att:

 • Ta emot notiser om systemfel och upptid (system monitor)
 • Automatisera eller göra manuella backups 
 • Ha kontakt med vår VPS-leverantör
 • Uppgradera operativsystem 
 • Uppgradera vår öppna mjukvara Alaveteli (https://alaveteli.org/)

Uppgifter:


Krav:
 • Nyfikenhet och vilja att lära sig
 • Grundläggande sysadminkunskaper med Linux (Debian) 
 • Vilja att bidra till Open Knowledge Sveriges ideella verksamhet och verka för det ideella ändamålet: https://okfn.se/
 • Säkerhetstänk och ordning och reda på din digitala hygien
 • Efterleva ansvaret för att tekniskt säkra  privatpersoners och användares data
 • Kunna krypterad e-post (, helst även Matrix-chatt och GitLab-projekt)

Önskvärda kunskaper (eller nyfikenhet att vilja lära sig något av och om):
 • IT inom offentlig sektor (Kommunala, regional och statliga myndigheter samt offentliga bolag)
 • Registrator-verksamhet
 • Debian Linux
 • Apache
 • Ruby on Rails-tekniker
 • Ansible-skript
 • CI/CD
 • LetsEncrypt SSL-certifikat
 • PostgreSQL
 • Postfix/SMTP
 • DNS
 • Xapian
 • Phusion Passenger
 • Varnish
 • Cron
 • Server mirroring

Handlingar.se sköts enbart av ideella krafter inom föreningen i samarbete med internationella ideella partnerverksamheter som https://MySociety.org/ som driver på rörelsen för smartare digitalisering av allmänna handlingar i världen.

Minsta åtagande

1 timma per månad.

När och var sker uppdraget

Vi kommer överens om det tillsammans och kan ha asynkron kommunikation helt mötesfritt. Du sköter dina volontäruppgifter när, var och hur det passar dig. Går att utföra på distans.

Tillgänglighet

Vi använder öppen källkod i största möjliga utsträckning så gott vi kan för att öka tillgänglighet och säkerhet och släpper resultaten av arbetet öppet.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen