Röda Korset, Region Stockholm — Stockholm

Samordnare, läxhjälp med barn och vuxna i Skärholmen och Bredängs bibliotek

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Är det här du?
Vi söker en person som samordnar läxläsning för barn med framförallt läs- och skrivuppgifter och som finns där som stöd för sin frivilliggrupp. Du blir en vuxen förebild som motiverar, förklarar och lyssnar. Behoven styr och därför kan typen av stöd se olika ut. Barnen deltar i verksamheten när de själva vill och den är alltså inte på något sätt obligatorisk.
 
Du ska själv vara nyfiken, tolerant, öppen för det annorlunda och vara en god lyssnare. Du får gärna vara pedagogiskt lagd och vara van vid att arbeta tillsammans med barn.

För att kunna utföra uppdraget behöver du ha: 
 • Erfarenhet av frivilligt arbete  
 • Praktisk erfarenhet av ledarskap  

Det är också viktigt att du: 
 • Har styrka är att organisera och strukturera arbete  
 • Bra på att samarbeta och att koordinera  
 • Lyhörd  
 • Bra förebild och inger förtroende  
 • Kan ta ansvar, fatta beslut och delegera  

Uppdragsbeskrivning 
Du förväntas: 
 • tydliggöra uppdraget för din grupp och leda gruppens arbete
 • samordna Röda Korsets insats med övriga operativa aktörer, rapportera till lokalkretsen
 • ge stöd till gruppens frivilliga
 • delta i arrangerade möten och utbildningar
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  

Omfattning
Du åtar dig att: 
 • arbeta löpande under den tid insatsen pågår 
 • omfattning och mandat för uppdraget enligt överenskommelse med kretsstyrelse eller tjänsteperson  
 • agerar insatsledare vid behov

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Minsta åtagande

Just nu söker vi samordnare till Skärholmen och Bredängs bibliotek. Läxhjälpen är på biblioteket i Bredäng och Skärholmen kvällstid och deltagarna är barn och vuxna. Uppdraget utförs minst 2 gånger per månad och verksamheten är schemalagd. Varje läxhjälpspass är på cirka 2 timmar.

När och var sker uppdraget

Kvällstid med minst 2 gånger per månad

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen