Eos Cares — Lund

Språkmentor

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Eos Cares Språkaccelerator är ett program som erbjuder en rolig, social och effektiv form av språkträning. Deltagarna i Språkacceleratorn är i allmänhet medarbetare eller volontärer inom Eos Cares integrationsarbete. 
De kan ha olika språkliga/utbildningsmässiga förutsättningar och nivåer, men har generellt hög ambition och stort intresse för sin språkutveckling.

Rollen som mentor i Språkacceleratorn bygger på att man träffar en grupp om 2-4 deltagare, varje vecka kontinuerligt över tid. Mötet är normalt 1-1,5 timme, och äger rum på en tid och plats i Lund som gruppen gemensamt kommer överens om.

Som språkmentor krävs inga särskilda förkunskaper - bara ett glatt humör och ett intresse av att inspirera ambitiösa nyanlända i sin språkutveckling.

För den som föredrar att träffas online finns en motsvarande roll som riktar sig till asylsökande i hela Skåne.

Minsta åtagande

Ett möte i veckan.

När och var sker uppdraget

Fortlöpande, och på överenskommen tid och plats, normalt dagtid.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen