Eos Cares — Lund

Språkmentor

Beskrivning

Eos Cares Språkaccelerator är ett program som erbjuder en rolig, social och supereffektiv form av språkträning, som kompletterar den kommunala språkutbildningen på Komvux.

Deltagarna i Språkacceleratorn är samtliga medarbetare eller volontärer inom Eos Cares integrationsarbete. Varje vecka genomför de två typer av aktiviteter:
- Mentormöte för konversationsträning
- Muntlig presentation framför grupp (på Eos Cares personalmöte)
Deltagarna kan ha olika språkliga/utbildningsmässiga förutsättningar och nivåer, men har generellt hög ambition och stort intresse för sin språkutveckling.

Rollen som mentor i Språkacceleratorn bygger på att:
- Varje mentor tilldelas 2-3 deltagare, som de jobbar med under en längre tidsperiod (min 3 månader).
- Varje vecka har mentorn ett 1-1,5 timmes möte med sina deltagare, för att träna svenskakonversation. Mötet hålls normalt dagtid i Eoshallen, Arkivgatan 32, eller på Fixa Till, Emblas gata 15 på Linero Torg.
- Mentorn kommer överens med deltagarna om upplägget för mentormöten: tema, förberedelser, inriktning på diskussioner.

Som språkmentor krävs inga särskilda förkunskaper - bara ett glatt humör och ett intresse av att inspirera nyanlända i sin språkutveckling.

För den som föredrar att medverka online finns även motsvarande program som riktar sig till asylsökande i hela Skåne.

Minsta åtagande

Ett möte i veckan.

När och var sker uppdraget

Fortlöpande, och på överenskommen tid och plats, normalt dagtid.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag