Eos Cares — Lund

Språkmentor

Beskrivning

Eos Cares Språkaccelerator är ett program som erbjuder en rolig, social och effektiv form av språkträning. Deltagarna i Språkacceleratorn är i allmänhet medarbetare eller volontärer inom Eos Cares integrationsarbete. 
De kan ha olika språkliga/utbildningsmässiga förutsättningar och nivåer, men har generellt hög ambition och stort intresse för sin språkutveckling.

Rollen som mentor i Språkacceleratorn bygger på att man träffar en grupp om 2-4 deltagare, varje vecka kontinuerligt över tid. Mötet är normalt 1-1,5 timme, och äger rum på en tid och plats i Lund som gruppen gemensamt kommer överens om.

Som språkmentor krävs inga särskilda förkunskaper - bara ett glatt humör och ett intresse av att inspirera ambitiösa nyanlända i sin språkutveckling.

För den som föredrar att träffas online finns en motsvarande roll som riktar sig till asylsökande i hela Skåne.

Minsta åtagande

Ett möte i veckan.

När och var sker uppdraget

Fortlöpande, och på överenskommen tid och plats, normalt dagtid.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen