Mag- och tarmföreningen i Östergötland — 13 platser

Styrelsemedlemmar

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Mag- och tarmföreningen i Östergötland arbetar för att människor med varaktiga funktionsnedsättningar, till följd av sjukdomar, skador eller störningar i matsmältningskanalen och bäckenbotten skall kunna leva ett liv som så lite som möjligt styrs och begränsas av funktionsnedsättningen och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin funktionsnedsättning/sjukdom.
Som medlem i föreningen får man möjlighet att träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte och ny kunskap. Vi arbetar också med att informera och påverka politiker, vården och samhället.

Vi söker nu nya engagerade till styrelsen och valberedningen.

Styrelse:
V söker dig med engagemang som vill arbeta med föreningens arbete på ett systematiskt sätt. Styrelsen beslutar kring föreningens ekonomi och verksamhet. Styrelsen jobbar också med att utveckla verksamheten på olika sätt för att vi ska nå våra mål och uppfylla vårt syfte som organisation.

Sekreterarens roll är bland annat att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt.
Kassörens roll är bland annat att ta hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna.
Ledamöternas roll är bland annat att vara med och ta beslut och planera aktiviteter.
Ordförandens roll är bland annat att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och representera föreningen.
Suppelanterns roll är bland annat att ta över en ordinarie ledamots rösträtt om denne inte kan delta på ett visst möte eller avgår.

Valberedning:
Inom valberedningen är de främsta arbetsuppgifterna att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns. De föreslagna kandidaterna presenteras av valberedningen på årsmötet till medlemmarna som fattar beslut.

För att vara med i styrelsen behöver man ha ett aktivt medlemskap inom föreningen.

Inom föreningen finns en anställd på 20% för att stötta upp styrelsens arbete med bland annat: administration, inför/ under styrelsemöten, rapportera till styrelsen, skapa samarbeten, sprida information, representera föreningen, skriva bidragsansökningar, samordna volontärer, medlemskontakt och planering och genomförande av aktiviteter.

Vi söker också volontärer som vill vara med och planera och hålla i aktiviteter för våra medlemmar, se separat uppdrag: https://www.volontarbyran.org/uppdrag/volontar-boxholm

Minsta åtagande

Styrelsemedlemmar har sammanträden 4-7 gånger per år och kontinuerlig kontakt under året kring aktiviteter och planering. Valberedning är mer under hösten och våren inför årsmötet i mars.

När och var sker uppdraget

Uppdragen kan genomföras på distans eller fysiskt på plats. Du har möjlighet att anpassa uppdraget utifrån din tid och dina förutsättningar.

Platser

 • Linköping
 • Boxholm
 • Finspång
 • Kinda
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Söderköping
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög

Tillgänglighet

Vi anpassar efter behov och i lokalerna vi brukar använda finns det Allergihänsyn, Tillgänglig WC, Hörselslinga, Tolk och Tillgänglig entré.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen