Noaks Arks Göteborg & Västra Götaland — Göteborg

Styrelseuppdrag i Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Gör skillnad tillsammans med oss på Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland! 

Nu söker vi engagerade individer till våra förtroendeuppdrag i styrelsen och vi vill gärna ha med dig eller någon du tror skulle vara perfekt! 

Just nu söker vi personer till följande poster:
Ordförande
Sekreterare
Valberedare
Verksamhetsrevisor

Nominera dig själv, eller en kandidat, till vår styrelse, senast den 28:e februari

Här följer en kort beskrivning av dina ansvarsområden för de lediga styrelesuppdragen:

Ordförande
 • Samordna styrelsearbetet
 • Förbereda och kalla till samt leda styrelsemöten
 • Representera föreningen utåt
 • Ansvara för att hålla sig uppdaterad kring kunskapsutvecklingen inom hiv, STI och SRHR
 • Arbetsgivaransvar för  föreningens verksamhetsansvarig

Sekreterare
 • Föra protokoll under styrelsemöten
 • Representera föreningen gentemot medlemmar
 • Skicka ut kallelse och underlag inför medlemsmöte och årsstämma
 • Ansvara för medlemsregister och dokumenthantering

Valberedare
 • Följa styrelsens arbete kontinuerligt
 • Samarbeta med styrelsen för att få in nomineringar och intresseanmälningar
 • Ansvara för att ta emot nomineringar och välja ut kandidater till styrelsen inför årsmötet
 • Delta på årsmötet för att presentera valberedningens förslag på kandidater

Verksamhetsrevisor
 • Kontrollera att stadgar och andra styrdokument efterföljs
 • Sätta sig in i verksamheten genom att ta del av dokumentation och delta i ett antal styrelsemöten
 • Ta in information från kanslipersonal och medlemmar om hur styrelsens arbete fungerar gentemot dem
 • Ha dialog med förbundsstyrelsen
 • Samverka med auktoriserad revisor 7

Vi ser fram emot din nominering!

Är du nyfiken på vilka vi är? Välkommen att gå in på vår hemsida www.noaksark.org/gvg eller kika på vår instagram @noaksarkgvg. 🫶🏼

Hoppas vi hörs!

Minsta åtagande

Delta i styrelsemöten cirka 1 gång i månaden. Däremellan löpande arbete + stötta och delta i kansliets diverse aktiviteter

När och var sker uppdraget

Enligt överenskommelse

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen