Brottsofferjouren, Södra Stockholm — 5 platser

Bli målsägande/-vittnesstödjare på Solna tingsrätt!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Ett vittnesstöd har till uppgift att ge praktisk information och medmänskligt stöd i samband med rättegång till vittnen, målsägande, tilltalade och anhöriga på plats på tingsrätten. Som vittnesstöd arbetar man främst med uppsökande verksamhet men även i form av förbokningar där kallade personer har bokat vittnesstöd till sitt besök på tingsrätten. Vid behov följer man även med aktören in i rättegångssalen och sitter med som stöd.

Vittnesstödsverksamheten bygger på ett personligt engagemang, social kompetens, ansvarskänsla samt intresse för människor och rättsprocessen. 

Varför behövs vittnesstöden?
Att bli drabbad av ett brott innebär för många en traumatisk upplevelse. För många brottsdrabbade och vittnen innebär kallelsen till rättegång den första kontakten med en domstol. Många vet inte hur en rättegång går till och det är normalt att känna oro. För att minska denna stress och osäkerhet för vittnen och brottsutsatta finns det ideella vittnesstöd vid tingsrätterna och hovrätterna i Sverige. Genom kontakt med ett vittnesstöd ökar förutsättningarna för den brottsutsatte och vittnet att känna den trygghet som behövs för att de ska kunna lämna en uttömmande berättelse inför domstolen. Detta stärker i sin tur brottsutsattas och vittnenas känsla av kontroll över sin situation och samtidigt får domstolen ett bättre underlag för sitt dömande.

Minsta åtagande

2 halvdagspass per månad (totalt ca 7h) under minst 1 år.

När och var sker uppdraget

Solna tingsrätt

Platser

 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Ekerö
 • Järfälla

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

4H-gården, Eolshälls

Stapla hö

 • Barn och ungdom
 • Djur och natur
Plats Stockholm