Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

570 organisationer

Sortera på

Brottsofferjouren, Övre Dalarna

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen t...

Area Rättvik

Börje Sportklubb

Vi är en ideell idrottsförening med flera sektioner straxt utanför Uppsala. Vi har ett starkt engagemang i bygden som bedriver verksamhet...

Area Uppsala

CISV Sweden

CISV är en politiskt och religiöst obunden organisation som utbildar unga människor runt om i världen i hopp om en fredligare värld. I da...

Area Stockholm

Caritas, Sverige

Caritas Sverige är katolsk organisation som bildades år 1946 för att bistå krisdrabbade och flyktingar i andra världskrigets skugga. I Sv...

Area Stockholm

Charity Rating

Charity Rating verkar för att synliggöra välgörande organisationers användning av donerade medel. Vi tror att allmänt tillgänglig ekonomi...

Area Stockholm

Cirkus Cirkör

Cirkus Cirkör startade som en fri nycirkusgrupp i Stockholm 1995, med viljan att bygga en bättre värld som främsta drivkraft. Med kittlan...

Civilförsvarsförbundet, Mälardalen

Civilförsvarsförbundet arbetar med säkerhet till vardags och vid kris. Våra instruktörer utbildar allmänhet, organisationer, föreningar o...

Area Västerås

Civilförsvarsförbundet, Sverige

Civilförsvarsförbundet är en ideell medlemsorganisation som verkar för säkrare och tryggare liv. Det gör vi genom att informera och utbil...

Area Solna

Civilförsvarsförbundet, Örebro

Civilförsvarsförbundet arbetar inom området skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad. Genom korta kurser till allmänheten för vi ut kunsk...

Area Kumla

Civilförsvarsföreningen Botkyrka-Salem

 FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt (dvs vid st...

Area Botkyrka
Area 1

Connextions Norrbotten

Connextions Norrbotten -Människan i Centrum- är en ideell förening som arbetar förebyggande mot droger, kriminalitet, våld, mobbning och ...

Area Piteå

D & J Strannegården

DOLORES OCH JOHN JOHANSSONS STIFT. Stiftelsen förvaltas av Neuroförbundet, Göteborg och driver rekreationsanläggningen Strannegården i On...

Daisy Hope Sverige

Daisy Hope är en svensk ideell förening som hjälper gatuhundarna i framför allt Bukarest, Rumänien, att hitta hem i Sverige.

Area Stockholm

Daniel Sachs Stiftelse

Daniel Sachs Stiftelse grundades 2010 i samband med Daniel Sachs 40-års dag. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning sam...

Area Stockholm

De Handikappades Riksförbund, Uppsala

DHR- De Handikappades Riksförbund, är en organisation för människor med rörelsehinder. DHR är en demokratisk organisation, politiskt och ...

Area Uppsala

Dekohobby förening

Ideell förening med inriktning för långsjukskrivna kvinnor, tillsammans gör vi olika aktiviteter. Vi arbetar också med jämstäldhets och i...

Den Öppna Dörren, Västerås

Diakoniförening med stöd till behövande i samhället. - Praktisk hjälp - Personligt stöd - Individuell kontakt. Allt i en drogfri miljö. D...

Area Västerås

Diabetes Wellness Sverige

Diabetes Wellness Sverige är en insamlingsstiftelse grundad 2006. Vi står enligt lag under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län samt...

Dianova Sverige

Dianova Sverige bildades 1997, en ideell förening, som arbetar humanitärt utan vinstintresse. Vi ingår i Dianova International, en nätv...

Area Stockholm