Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

563 organisationer

Sortera på

PeaceQuest International

PeaceQuest International (PQI) vänder sig till alla människor, som vill engagera sig för fredens, demokratins och humanismens visioner. P...

Area Uppsala

Internationella Juristkommissionen

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rätti...

Area Stockholm

Brottsofferjouren Södra Stockholm

Vi erbjuder information och stöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Stödpersoner och vittnesstöd erbjuds utbildning och handledni...

Röda Korset, Norrmalm Östermalm

 Vi finns över hela världen för att hjälpa utsatta människor i kriser, krig, naturkatastrofer, och även i vardagen. På Norrmalm Östermalm...

Area Stockholm

OM Sverige (Operation Mission)

OM Sverige är en svensk missionsrörelse som samarbetar med samfund, lokala församlingar samt systerorganisationer i andra länder.  Vi ä...

Area Jönköping

NTF, Sydost

NTF Sydost är en trafiksäkerhetsorganisation med verksamhet i Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Skåne. Vi arbetar för en trafikmiljö dä...

Area Kalmar

Norrtälje Missionsförsamling

Norrtälje Missionsförsamling bedriver scoutverksamhet, konfirmation, samtalsgrupper, studiecirklar, gudstjänst osv.

Area Norrtälje

Adoptionscentrum

Adoptionscentrum är en ideell medlemsorganisation som bildades 1969. Förbundet består av 24 avdelningar. Det finns ett kansli i Stockholm...

Area Stockholm

Utrikespolitiska föreningen, Göteborg

Vi är Utrikespolitiska föreningen Göteborg. Genom våra arrangemang sprider vi kunskap och skapar debatt om och kring utrikespolitiska (oc...

Area Göteborg

Riksnätverket för Nattvandrare

Nattvandring har funnits i vårt land sedan åttiotalet och är idag organiserad i riksnätverket för Nattvandrare. Syftet med nattvandring ä...

Area Gällivare

Växjö solidaritetsförening

Växjö Solidaritetsförening är en religiöst och partipolitiskt obunden, nybildad förening som ämnar fortsätta att driva den butik som Emma...

Area Växjö

Röda Korset, Nackakretsen

I Nacka kommun finns en Rödakorskrets med drygt 900 medlemmar. Verksamheten utgår från två mötesplatser; Second Hand-butik med café beläg...

Area Nacka

Stoppa Gatuvåldet

Föreningen Stoppa gatuvåldet startades 2007 som en reaktion på en våldsam händelse då en grupp ungdomar misshandlade 16-åriga Riccardo Ca...

Area Stockholm

Erikshjälpen Second Hand, Lund

Erikshjälpens secondhandbutiker genererar medel till humanitära insatser genom att sälja varor som skänkts till butikerna. Överskottet av...

Area Lund

Den Öppna Dörren, Västerås

Diakoniförening med stöd till behövande i samhället. - Praktisk hjälp - Personligt stöd - Individuell kontakt. Allt i en drogfri miljö. D...

Area Västerås

JUNIS, Stockholm

Vi är en av Sverigens största barnorganisationer med 23 000 medlemmar. Vi arbetar för barn och ungdomar och arrangerar drogfria aktivitet...

Area Stockholm

Kävlinge GIF

Kävlinge GIF är en fotbollsförening i Kävlinge.

Area Kävlinge

IOGT-NTO, Skaraborgs distrikt

IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar männis...

Area Skövde