Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

571 organisationer

Sortera på

Amnesty International

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare fö...

Area Stockholm
Area 15

Amnesty International, Business Group

Amnesty Business Group (ABG) är en ideell förening med ställning som en specialgrupp inom den svenska sektionen av Amnesty International....

Area Stockholm

Amnesty International, Kinasamordningen

Amnesty International är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Organisationen står fri från alla reger...

Area Stockholm

Amnesty International, Malmö

Amnesty Malmö driver Amnesty Internationals lokala arbete inom Malmöområdet. Som en del av organisationen, arbetar Amnesty Malmö för att ...

Area Malmö

Amnesty International, Skåne/Blekinge

Amnesty International är idag en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utred...

Area Malmö

Animal Protection Network

Animal Protection Network är en svensk ideell organisation som grundades 2004 i Stockholm. Syftet med organisationen är att stoppa djurpl...

Area Stockholm

Anna Lindhs Minnesfond

Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och unga människor som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck o...

Area Stockholm

Antidiskrimineringsbyrån, Karlskrona

Vi arbetar mot alla former av diskriminering som är förbjudna enligt svensk lag. Det är olagligt att diskriminera människor på grund av d...

Area Karlskrona

Antidiskrimineringsbyrån, Värmland

Antidiskrimineringsbyrån i Värmland arbetar för att synliggöra diskriminering på arbetsplatser, skolor och andra områden i samhället. Gen...

Area Karlstad

Antivåldsbyråns Insamlingsstiftelse

Vill du också göra en insats mot våld & rasism i din kommun? Antivåldsbyråns Insamlingsstiftelse verkar till skillnad från Antivåldsbyrån...

Area Malmö

Artikel2

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) bidrar till en rättvis och hållbar värld genom utvecklingssamarbeten, second hand och arbetsintegrat...

Area Stockholm

Artister för Fred

Artister för Fred är en ideell svensk medlemsförening som bildades 1982 och är en del av den internationella mångfacetterade fredsrörelse...

Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungslände...

Area Botkyrka

Attac, Sverige

Attac Sverige bildades 2001 som en självständig del av den internationella attacrörelsen. Attac är en medlemsbaserad organisation där all...

Area Stockholm

Attention Malmö

Attention Malmö är en av Riksförbundet Attentions 60 lokalföreningar runtom i landet. Hos oss kan du träffa andra som befinner sig i en l...

Area Malmö

Bara Vanlig Hälsa

Bara Vanlig startade 2016 på Hellasgården när Niclas och Melina började springa en gång i veckan eftersom att de båda saknade ett sammanh...

Area 5

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att de barn som drabbas av cancer ska botas, leva fullvärdiga liv efter behandlingen och för att inga barn i...

Area Stockholm

Barnhem Lodz Poland

Barnhem Lodz Poland är en Ideell organisation som startade 2013 och har allt sedan start haft som mål att nå ut till de mest behövande mä...

Barnraiser

Forge är ett projekt som stöttar ungdomar att skapa aktiviteter, engagemang och sociala nätverk runt omkring sig. Forge har sedan starten...