Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

570 organisationer

Sortera på

Djurens Rätt

Vill du bli volontär i en av världens största och äldsta djurrätts- och djurskyddsorganisationer?  Djurens Rätt arbetar för en värld där ...

Area Stockholm
Area 7

Djurens Rätt, Stockholm

Förbundet Djurens Rätt är Sveriges största och äldsta djurrättsorganisation. Vi arbetar för djurens rättigheter främst genom opinionsbild...

Dragon's Lair föreningen

Välkommen till Sveriges största spelcenter. Sedan 2004 har Dragon's Lair gett spelintresserade från hela Sverige en plats att mötas på i ...

Area Stockholm

Dyslexiförbundet FMLS, Uppsala län

Dyslexiförbundet FMLS är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvå...

Area Uppsala

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking oc...

Area Stockholm

EFS, Norrbotten

EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på lekmannaskap, en personlig t...

Ekebyhovs slotts intresseförening

Ekebyhovs slotts intresseförening är en sammanslutning av föreningar som på helger bedriver kafé- och programverksamhet på Ekebyhovs slott.

Area Ekerö

Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare i Sverige. Föreningens mål är att öka det ekologiska lantbr...

Area Uppsala

Elektra Stockholm

Elektra är en del av Fryshuset som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtyck.  Vi erbjuder en plattform för unga att samt...

Area Stockholm

Emmaus, Björkå

Föreningen Emmaus Björkå är en solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, antirasism, kampen mot ockupationerna...

Area Malmö

Emmaus, Gryttby

Humanitär hjälpverksamhet. Främst till för utsatta barn i andra länder.

Erikshjälpen Second Hand

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån FN:s barnkonvention kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få e...

Area Jönköping
Area 11

Erikshjälpen Second Hand, Borås

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och ...

Area Borås

Erikshjälpen Second Hand, Lund

Erikshjälpens secondhandbutiker genererar medel till humanitära insatser genom att sälja varor som skänkts till butikerna. Överskottet av...

Area Lund

Erikshjälpen Second Hand, Norrköping

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett ...

Area Norrköping
Area 2

Erikshjälpen Second Hand, Växjö

Insamling samt beredning av gåvor som säljs i vår butik. Överskottet går till hjälpbehövande barn på en internationell bas.

Area Växjö

Erikshjälpen Second Hand, Vårby

Second Hand varuhus som ligger i Masmo drivs i samarbete med S:ta Clara Kyrka och Erikshjälpen Second Hand Butiker i Holsbybrunn. Hela öv...