Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

559 organisationer

Sortera på

Svenska kyrkan, Ålidhems församling

Vi är en stadsförsamling i Umeå där det ingår tre kyrkor, Ålidhemskyrkan, Carlskyrkan och Tomtebo. Vi har en rik verksamhet i alla tre ky...

Area Umeå

Svenska Hjärntumörföreningen

Föreningens ändamål är att stödja anhöriga och patienter med primära hjärntumörer samt att öka medlemmars möjligheter till att stödja and...

Area Sundsvall

Svenska kyrkan, Örnsköldsvik

Svenska kyrkan är en närvarande kyrka som vill vara med i livets alla skiftningar och en aktiv kyrka där alla medlemmar tillsammans har a...

Area Örnsköldsvik

Lepramissionen - Sverige

Lepramissionen - Sverige är en ekumenisk missionsorganisation som arbetar för vård, behandling, rehabilitering av leprasjuka i främst Ind...

Area Kumla

Charity Rating

Charity Rating verkar för att synliggöra välgörande organisationers användning av donerade medel. Vi tror att allmänt tillgänglig ekonomi...

Area Stockholm

Uppsala Läns Dövas Förening

Uppsala Läns Dövas Förening är en politiskt och religiöst obunden förening som är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund. ULDF främjar ...

Area Uppsala

Röda Korset, Kungsholmen

Vi arbetar lokalt utifrån de behov som finns på Kungsholmen och Essingeöarna inom bl.a. följande områden: läxhjälp, språkcafé, sjukhusvär...

Area Stockholm

Virserums Musikdagar

En musikfestival sedan 1997 för alla åldrar i Virserum som ligger i Hultsfreds kommun. Allt arbete före, under och efter festivalen sker ...

Area Stockholm

Uppsala Demensförening

Demensförbundet har 120 lokala föreningar med 10 000 medlemmar. Uppsala Demensförening är en av dessa som ger råd och stöd till de demens...

Area Uppsala

Majblommans Riksförbund

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen oavsett ekon...

Area Göteborg
Area 11

Botkyrka Volontärcenter

Botkyrka Volontärcenter är en ideell förening i Botkyrka som tar emot människor från hela landet. Vi har tydliga mål och arbetar med läxh...

Area 1

Södertälje Lokal-tv

Södertälje lokal-tv finns i Södertälje och producerar television för området. Bakom Södertälje lokal-TV står drygt 40 föreningar t ex ABF...

Area Södertälje

PeaceQuest International

PeaceQuest International (PQI) vänder sig till alla människor, som vill engagera sig för fredens, demokratins och humanismens visioner. P...

Area Uppsala

Internationella Juristkommissionen

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rätti...

Area Stockholm

Brottsofferjouren Södra Stockholm

Vi erbjuder information och stöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Stödpersoner och vittnesstöd erbjuds utbildning och handledni...