Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala — Uppsala

Har du ett sinne för siffror och struktur? Bli vice kassör för RKUF Uppsalas styrelse!

Beskrivning

Tillsammans med oss kan du vara med och arbeta för ett tryggare samhälle för barn och unga i Uppsala! Röda Korsets Ungdomsförbund är ett av Sveriges största ungdomsförbund där fokuset är att barn och unga ska ha en trygg vardag, där deras rättigheter tas tillvara. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Våra medlemmar är mellan 0-30 år.

Uppsalas lokalförening är en av Röda Korsets Ungdomsförbunds största med cirka 1500 medlemmar. Vi finns i barn och ungas vardag, med frukostklubbar på morgnarna, och läxhjälp samt chattverksamhet på kvällarna. Dessutom driver vi påverkansarbete inom olika frågor som rör barns och ungas rättigheter.

Uppgifter
  • Du arbetar med ekonomiska frågor
Du stöttar kassören i arbetet med att sköta ekonomin och informera styrelsen om den ekonomiska situationen. Kassören har det huvudsakliga ansvaret, men ni båda delar på uppgifterna, med uppgifter som att betala räkningar, hantera utlägg och kvitton och sköta löpande bokföring. Styrelsen i sin helhet har ansvar för ekonomin.

  • Sorterar bland dokument och har ansvar för vår lokal
I din roll har du koll på alla våra dokument. Du samlar in signerade protokoll från styrelsen och arkiverar dokumenten i föreningens Dropbox. Du har också ansvar för att upprätta fysiska exemplar av protokollen. Du sköter även vårt föreningsrum på Trädgårdsgatan, genom att exempelvis beställa nycklar till relevanta ledamöter och hålla koll på bokningar av lokalen.

  • Samarbetar med en av våra utskott
Som styrelsemedlem blir du placerad i någon av våra utskott för externa eller interna relationer. Där ger du din åsikt på olika frågor som rör våra verksamheter och är ett allmänt stöd. På så sätt får du en bredare insyn i organisationen och kan bidra med din kompetens även i icke-ekonomiska frågor. Externa relationer sköter frågor som rör partnerskap, påverkan, ekologisk hållbarhet och events. Interna relationer sköter frågor som rör verksamhetsutveckling, HR-relaterade frågor och marknadsföring. Du får gärna skriva om du är särskilt intresserad av någon av utskotten.

Kom som du är - vi lär oss tillsammans!
Som styrelsemedlem får du gå igenom en intro- och styrelseutbildning. Därför finns inga krav på tidigare erfarenheter. Vi ser gärna sökande med olika erfarenheter, därför spelar det heller ingen roll om du studerar på gymnasiet, universitetet eller har börjat jobba - sök oavsett. Efter avslutat uppdrag får du även ett intyg med vitsord, perfekt merit för din fortsatta karriär. Eftersom vi är ett ungdomsförbund behöver du vara yngre än 31 år för att söka uppdraget.

Minsta åtagande

Uppdraget påbörjas under januari 2024 och varar i ett år. Som styrelsemedlem kommer du delta på cirka 2 möten per månad. Arbetet mellan styrelse- och utskottsmötena görs på egen tid när det passar dig bäst. Som styrelsemedlem kommer du lägga ungefär 10-15 timmar i månaden på ditt uppdrag.

När och var sker uppdraget

Lokalföreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala kommun. Därför är det en fördel att bo i närheten.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen