Anställningslösa i Förening — Malmö

Hjälp AiF in i den digitala eran!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Sista anmälningsdatum

2022-01-11

Beskrivning

Vi vill utveckla både vår utåtriktade som interna verksamhet genom att bli bättre på att använda digitala verktyg och andra medier. Alltså använda t.ex. Teams eller Zoom för mötesverksamhet, ha föreläsningar på dessa plattformar som kan spelas in och eventuellt redigera dessa, spela in och redigera film och podd. Om du kan bidra med något av det nämnda är det alldeles utmärkt, vi efterfrågar inte nödvändigtvis att det är en och samma person som kan allt.

Minsta åtagande

Tanken är tills vidare, men om du kan lära upp andra i föreningen blir det lättare att dela på uppdragen och behovet från föreningen kommer inte längre vara knutet till någon enskild.

När och var sker uppdraget

Tanken är tills vidare, men om du kan lära upp andra i föreningen blir det lättare att dela på uppdragen och behovet från föreningen kommer inte längre vara knutet till någon enskild.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll, dag, helg

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen