SOS Barnbyar — Stockholm

Hjälp oss att stödja ungdomar med studier, arbetssökningar och myndighetskontakter

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Vill du hjälpa oss att stötta unga som lämnar samhällsvården att bli självständiga och självförsörjande vuxna genom studiehjälp, stöd i kontakten med myndigheter och givande gruppsamtal över en fika? 
I vårt ungdomsprogram jobbar projektsamordnare, projektledare och stödpersoner men vi behöver hjälp av fler medmänniskor för att kunna ge ungdomarna de bästa förutsättningarna. 

Projektet fokuserar på 4 livsområden:
1/ Psykisk och fysisk hälsa
2/ Samhälle och bostad
3/ Nätverk och sammanhang
4/ Arbete och studier

Gruppträffarna har alltid koppling till något av de områdena. Därför kan uppdraget innefatta även annat än studiehjälp. Behovet att stöd är stort så nu hoppas vi på din hjälp. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Minsta åtagande

2 kvällar/månad

När och var sker uppdraget

Vi håller till på SOS Barnbyars kontor på Södermalm och uppdraget gäller onsdagskvällar 16.00-20.00

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen