Viksjö Scoutkår — Järfälla

Scoutledare i Viksjö Scoutkår

Beskrivning

Som ledare tillhör du de viktigaste och mest inflytelserika personerna i Viksjö Scoutkår. Du ingår i ett ledarteam som tillsammans, och utefter varje ledares förutsättningar, bedriver ett utvecklande, roligt och äventyrligt program för våra scouter. Du behöver inga förkunskaper. Vi lär dig! 

Ledarteamets uppgift är att: 
●       Planera och förbereda möten 
●       Genomföra möten 
●       Genomföra övernattningar/hajker/läger 
●       Delta på kårgemensamma aktiviteter och tävlingar/arrangemang 
●       Reflektera, utvärdera och utveckla verksamheten 

Som enskild ledare ska du: 
●       Ta del av och följa Scouternas värdegrund 
●       Genomföra webkursen Trygga Möten 
●       Visa upp utdrag ur belastningsregistret 
●       Sätta scouterna i första hand 
●       Reflektera kring och utveckla ditt eget ledarskap 
●       Vara tydlig med din engagemangsnivå gentemot ledarkollegor och scoutkåren 
●       Bidra till hela kårens utveckling genom att framföra eventuella tankar, förslag och idéer både på avdelningsnivå och kårnivå 

Hjälpmedel 
●       Scoututbildningar (betalas av kåren) 
●       Aktivitetsbanken på scouterna.se 
●       Böcker 
●       Ledarkollegor 

Du blir en del av Viksjö Scoutkår och en viktig person i vårt arbete att forma unga som gör världen bättre. Som en del av Viksjö Scoutkår är du också en del av vår gemenskap där vi erbjuder tillfällen där vi träffas, umgås och har kul samt utvecklar både kårens verksamhet och oss själva som ledare. 

Minsta åtagande

Cirka 3 timmar per vecka. Lite tid till förberedelse inför veckomöte, genomförande av möte samt uppföljning/reflektion. Till detta tillkommer en eller flera helgaktiviteter samt ledarmöten i kåren.

När och var sker uppdraget

På plats i Viksjö, Järfälla. Vi är mycket utomhus i vårt närområde men har även två lokaler.

Tillgänglighet

Utomhusverksamhet kan anpassas efter behov.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen