Mitt Livs Val — Göteborg

Student i Göteborg? Bli studentmentor under en månad i vårt studiemotiverande program för unga nyanlända!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du som student på universitet och högskola i Göteborg har nu chansen att göra skillnad för ungdomar som är nya i Sverige som studentmentor och förebild i Mitt Livs Vals populära studiemotiverande program!
Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid.

Endast 27 % av utrikesfödda som invandrat till Sverige efter 7 års ålder går vidare till högskolan. Den siffran vill vi ändra på. I våra program får unga mellan 16-23 år träffa studenter från universitet och högskolor och ta del av information, kunskap och inspiration kring utbildning och studier.

Det studiemotiverande programmet pågår under en månad och består av fyra interaktiva och dialogbaserade gruppträffar som hålls i våra samarbetsuniversitets lokaler. Programmet fungerar som en mötesplats där vi sammanför en grupp med ungdomar från olika gymnasieskolor med en grupp med högskolestudenter som deltar som mentorer. Vi diskuterar utbildning och studier, gör övningar inom studieteknik och målsättning, tränar svenska tillsammans, samt lyssnar på inspirerande föreläsare.

Träffarna sker på kvällstid ca 2 timmar. Som studentmentor är du med och vägleder och coachar ungdomarna mot deras mål, och finns där som en förebild och inspiratör genom att dela med dig av dina erfarenheter och studievägar.

Perfekt för dig som vill göra en viktig och betydelsefull insats under en kortare tid och vill engagera dig i ett socialt uppdrag.

Minsta åtagande

För att delta i programmet måste du närvara vid samtliga fyra gruppträffar samt på den förberedande mentor- och mångfaldsutbildningen innan programstart. För att bli studentmentor måste du studera på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Rekrytering av mentorer sker löpande.

När och var sker uppdraget

De fyra gruppträffarna sker på kvällstid, ca 2,5 timmar i lokaler på Handelshögskolan, Sahlgrenska Akademin och Chalmers. Vi har kontinuerliga program uppstarter. När du anmält dig får du mer information och schema.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Räddningsmissionen

Chaufför till MatRätt

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Klimat och miljö
  • Social gemenskap
Plats Göteborg